სტრატეგიული მარკეტინგი – APPLE INC. – II

ავტორი: ანი ზოზირაშვილი ნაწილი II სეგმენტირება და პოზიციონირება Apple-ის სეგმენტაცია, და პოზიციონირება წარმოადგენს...

ავტორი: ანი ზოზირაშვილი ნაწილ...

გაგრძელება

სტრატეგიული  მარკეტინგი – APPLE INC.

ავტორი: ანი ზოზირაშვილი  ნაწილი I ამერიკული მულტინაციონალური კორპორაცია, რომელიც აწარმოებს სამომხმარებლო ელექტრონიკასა...

ავტორი: ანი ზოზირაშვილი  ნაწი...

გაგრძელება

სტრატეგიული მარკეტინგი სტარბაკსში – IV

ავტორი: მედეა ჯინჭარაძე ლიდერობის სიტუაციური თეორია ლიდერობის აღნიშნული თეორიის ძირითადი არსი მდგომარეობს...

ავტორი: მედეა ჯინჭარაძე ლიდერ...

გაგრძელება

სტრატეგიული მარკეტინგი სტარბაკსში – III

ავტორი: მედეა ჯინჭარაძე SWOT ანალიზი სვოტ ანალიზი ესაა ორგანიზაციის ძლიერი მხარეების, სისუსტეების,...

ავტორი: მედეა ჯინჭარაძე SWOT ...

გაგრძელება

სტრატეგიული მარკეტინგი სტარბაკსში – II

ავტორი: მედეა ჯინჭარაძე კანოს მოდელი კანოს მოდელი - ბიზნესის მართვის იაპონური მოდელი,...

ავტორი: მედეა ჯინჭარაძე კანოს...

გაგრძელება

სტრატეგიული მარკეტინგი სტარბაკსში – I

ავტორი: მედეა ჯინჭარაძე   ნაწილი I. მისიის აუდიტი მსოფლიოში არაერთი წარმატებული კომპანიაა ჩვენთვის...

ავტორი: მედეა ჯინჭარაძე &nbsp...

გაგრძელება

შეჯიბრი სტრატეგიული მარკეტინგის ესსეს შექმნაში – სმე 2022

მარკეტინგის სახლი იწყებს  სტრატეგიული მარკეტინგის ესეებში შეჯიბრს სმე 2022  რომლის...

მარკეტინგის სახლი იწყებს  სტრა...

გაგრძელება

მარკეტინგის ესეების ოლიმპიადა – მეო 2022

მარკეტინგის სახლი აგრძელებს  მარკეტინგის ესეების ოლიმპიადას  რომლის  მიზანია გამოავლინოს შემოქმედებითი ნიჭის...

მარკეტინგის სახლი აგრძელებს  მ...

გაგრძელება

Tesla და მისი ფასიანი ქაღალდები

საერთაშორისო კომპანიებისთვის ფასიანი ქაღალდები მათი წარმატებით ფუნქციონირების ერთ-ერთი მთავარი კრიტერიუმია....

საერთაშორისო კომპანიებისთვის ფ...

გაგრძელება

ქართული ლუდის ბაზარი – „კაიაკი“ VS „ყაზბეგი“

ლუდი თანამედროვე ყოველდღიურიბის განუყოფელია ნაწილია მთელს მსოფლიოში, სხვადასხვა ინტენსივობით. თავის...

ლუდი თანამედროვე ყოველდღიურიბი...

გაგრძელება