კომპანიების კვლევებისა და განვითარების მაგალითები და სტრუქტურა(R&D)

ამური ბაგაური, IBSU, მარკეტინგის პროგრამა არსებობს რამდენიმე სხვადასხვა მიზეზი, რის გამოც...

ამური ბაგაური, IBSU, მარკეტინგ...

გაგრძელება

4. CATERPILLAR VS KOMATSU – კაბინეტური მარკეტინგული კვლევა

ავტორი: სანდრო მაისურაძე, IBSU ხელმძღვანელი: პროფესორი, კახაბერ ჯაყელი თავი VI ფასეულობას ორივე კომპანიის ცხოვრებაში მარკეტინგული...

ავტორი: სანდრო მაისურაძე, IBSU...

გაგრძელება

3. Caterpillar vs Komatsu – კაბინეტური მარკეტინგული კვლევა

ავტორი: სანდრო მაისურაძე, IBSU ხელმძღვანელი: პროფესორი, კახაბერ ჯაყელი თავი IV. რადგანაც ბაზრის წილზე ვსაუბრობდით,...

ავტორი: სანდრო მაისურაძე, IBSU...

გაგრძელება

2. Caterpillar vs Komatsu – კაბინეტური მარკეტინგული კვლევა

ავტორი: სანდრო მაისურაძე, IBSU ხელმძღვანელი: პროფესორი, კახაბერ ჯაყელი თავი III - კომპანია „Caterpillar”-ის ბიზნეს...

ავტორი: სანდრო მაისურაძე, IBSU...

გაგრძელება

1. Caterpillar vs Komatsu – კაბინეტური მარკეტინგული კვლევა

ავტორი: სანდრო მაისურაძე, IBSU ხელმძღვანელი: პროფესორი, კახაბერ ჯაყელი შესავალი ნაშრომის სათაურიდან ნათელია, რაზე მექნება საუბარი....

ავტორი: სანდრო მაისურაძე, IBSU...

გაგრძელება