ტოტალიტარიზმის აჩრდილი – III

ანტიტოლერანტობის ახალი ატმოსფეროს ჩამოყალიბებაში უდიდესი დანაშაული ჩვენ უნივერსიტეტებს მიუძღვის. ედვარდ სკიდელსკი   ნაწილი...

ანტიტოლერანტობის ახალი ატმოსფე...

გაგრძელება

ტოტალიტარიზმის აჩრდილი – II

ანტიტოლერანტობის ახალი ატმოსფეროს ჩამოყალიბებაში უდიდესი დანაშაული ჩვენ უნივერსიტეტებს მიუძღვის. ედვარდ სკიდელსკი ნაწილი...

ანტიტოლერანტობის ახალი ატმოსფე...

გაგრძელება

ტოტალიტარიზმის აჩრდილი – I

ანტიტოლერანტობის ახალი ატმოსფეროს ჩამოყალიბებაში უდიდესი დანაშაული ჩვენ უნივერსიტეტებს მიუძღვის. ედვარდ სკიდელსკი ნაწილი...

ანტიტოლერანტობის ახალი ატმოსფე...

გაგრძელება

სოციოეკონომიკური კონცეფცია და დემარკეტინგი საქართველოში

მალვინა ისმაილოვა, IBSU, მარკეტინგის პროგრამა  მარკეტინგული სტრატეგიის კონცეფციებიდან უკანასკნელი, სოციოეთიკური კონცეფცია,...

მალვინა ისმაილოვა, IBSU, მარკე...

გაგრძელება

ორი ქართული ბრენდის 5 დონე და კიდევ სხვა

ქეთი თოფურია, IBSU, მარკეტინგის პროგრამა თუ გინდათ პროდუქტი მარკეტინგულად შეისწავლოთ მაშინ...

ქეთი თოფურია, IBSU, მარკეტინგი...

გაგრძელება

გვჭირდება თუ არა დემარკეტინგი გარემოს გადასარჩენად?

XVIII საუკუნის ბოლოსა და XIX საუკუნის დასაწყისში მომხდარმა ინდუსტრიულმა რევოლუციამ...

XVIII საუკუნის ბოლოსა და XIX ს...

გაგრძელება

როგორი უნდა იყოს საქართველოს სოციო-ეკონომიკური კონცეფცია და სოციალური მარკეტინგი?

იაკობი ჯანგავაძე - IBSU-ს მარკეტინგის პროგრამა, I კურსი კონცეფციის ძირითადი არსი...

იაკობი ჯანგავაძე - IBSU-ს მარკ...

გაგრძელება

CROSTY – Born in Georgia

ქართული რეალობაში, განსაკუთრებით ბაზარზე ახალ დამკვიდრებულ, მაგრამ უდიდესი წარმატების მიღწევის...

ქართული რეალობაში, განსაკუთრებ...

გაგრძელება

ნაწილი III – უნდა ფლობდნენ თუ არა დასაქმებულები საკუთარი კომპანიების აქციებს?

ნაწილი III გადმოაქართულა: კახაბერ ჯაყელმა   გერმანია კარგი მაგალითია იმისა, თუ როგორ...

ნაწილი III გადმოაქართულა: კახ...

გაგრძელება

ნაწილი II – უნდა ფლობდნენ თუ არა დასაქმებულები საკუთარი კომპანიების აქციებს?

ნაწილი II  გადმოაქართულა: კახაბერ ჯაყელმა  კომპანიების უმრავლესობას სურს, რომ მისი თანამშრომლები...

ნაწილი II  გადმოაქართულა: კახ...

გაგრძელება

ფილიპ კოტლერი – უნდა ფლობდნენ თუ არა დასაქმებულები საკუთარი კომპანიების აქციებს?

ნაწილი I გადმოაქართულა კახაბერ ჯაყელმა ამერიკელი დასაქმებულები საკუთარი სამუშაოთი კმაყოფილები არიან?...

ნაწილი I გადმოაქართულა კახაბე...

გაგრძელება