კომპანიის ბედი, რომელსაც არ გააჩნია მარკეტინგის ინფორმაციის სისტემა

მარკეტინგული ინფორმაციის სისტემა ეს არის, პიროვნების, აღჭურვილობისა და პროცედურების ერთობლიობა...

მარკეტინგული ინფორმაციის სისტე...

გაგრძელება

ბრენდების კვლევის კომპარატიული მეთოდები

ვაღიაროთ, რომ დღეს მრავალი ქართული ბრენდი ნაკლებად ეფექტური და დასამახსოვრებელია....

ვაღიაროთ, რომ დღეს მრავალი ქარ...

გაგრძელება