სტატიების განთავსება

მარკეტინგის სახლი მიიღებს თქვენს სტატიებს თქვენი და საერთაშორისო ცოდნის, ბიზნეს პრაქტიკის, მარკეტინგის, მენეჯმენტის, ლიდერობის, რისკის მენეჯმენტის, ფინანსების, ქოუჩინგის, ტურიზმის, ბრენდინგის, სამეცნიერო და პრაქტიკული საკითხების გასაშუქებლად.

განსაკუთრებით წახალისებულია ქალ-ბიზნესმენთა სტატიები და ასევე დამწყებ ბიზნესმენთა გამოცდილების მიმოხილვის შინაარსის მქონე სტატიები და ინტერვიუები.

გთხოვთ გამოგვიგზავნოთ მსგავსი სტატიები ჩვენს ელექტრო მეილზე და დაგვირეკოთ დამატებითი საკითხების შეთანხმებისათვის ჩვენს მობილურ სატელეფონო ნომერზე.

სტატიის ტექსტი არ უნდა აღემატებოდეს 7 გვერდს A4 ფორმატით.

სტატიების ტექსტი, სათაურის შემდეგ უნდა შეიცავდეს მთავარ ფრაზებს. მაგალითად: ციფრული ბრენდინგი, სოფლის მეურნეობა, მარკეტინგის მენეჯერი, ლიდერობა, პრაქტიკა და ასე შემდეგ.

ფონტის ზომა 12. შრიფტი – Sylfaen.