კონფერენცია

ქართულ – ევროპული მარკეტინგული ასოციაცია და აზერბაიჯანის მარკეტინგული კომპანია „იზიმარკ“ ერთად აწყობენ კონფერენციას რომელსაც ეწოდება „მარკეტინგ-გაიდი“.

კონფერენციის მხარდამჭერი ორგანიზაციები არიან აზერბაიჯანის წამყვანი ინდუსტრიული და სავაჭრო კომპანიები. კომპანიის მიზანია გზა გაუხსნას ქართულ და აზერბაიჯანულ პროდუქციას ევროპულ ქვეყნებში, დასახოს სტრატეგიები ორივე ქვეყნის კომპანიების ცნობადობისა და იმიჯის ამაღლებისათვის და განავითაროს სტრატეგიული თუ ტაქტიკური მიდგომების მიმართ პროფესიონალთა ცნობიერება და იმიჯი.

კომპანიის ჩატარების თარიღი გამოცხადდება მოგვიანებით.