ბრენდინგი და მისი განვითარება საქართველოში – X

ავტორი: სანდრო მაისურაძე შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი   ეკონომიკა და ბრენდინგი საქართველოში საქართველო, როგორც...

ავტორი: სანდრო მაისურაძე შავი...

გაგრძელება

ბრენდინგი და მისი განვითარება საქართველოში – IX

ავტორი:სანდრო მაისურაძე შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი   სოციალური მედიამარკეტინგი ბრენდინგში სოციალური მედია მარკეტინგი არის...

ავტორი:სანდრო მაისურაძე შავი ...

გაგრძელება

ბრენდინგი და მისი განვითარება საქართველოში – VIII

ავტორი: სანდრო მაისურაძე შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი   ონლაინ ბრენდინგის განვითარების ნაბიჯები   მოდით უფრო...

ავტორი: სანდრო მაისურაძე შავი...

გაგრძელება

ბრენდინგი და მისი განვითარება საქართველოში – VII

ავტორი:სანდრო მაისურაძე შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი   ონლაინ ბრენდინგი ონლაინ ბრენდინგი განისაზღვრება, როგორც ბრენდის...

ავტორი:სანდრო მაისურაძე შავი ...

გაგრძელება

ბრენდინგი და მისი განვითარება საქართველოში – VI

ავტორი: სანდრო მაისურაძე შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირების საფუძვლები საბუღალტრო აღრიცხვა და...

ავტორი: სანდრო მაისურაძე შავი...

გაგრძელება

ბრენდინგი და მისი განვითარება საქართველოში – V

ავტორი: სანდრო მაისურაძე შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირების საფუძვლები საბუღალტრო აღრიცხვა და...

ავტორი: სანდრო მაისურაძე შავი...

გაგრძელება

ბრენდინგი და მისი განვითარება საქართველოში – IV

ავტორი: სანდრო მაისურაძე შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირების საფუძვლები საბუღალტრო აღრიცხვა და...

ავტორი: სანდრო მაისურაძე შავი...

გაგრძელება

ბრენდინგი და მისი განვითარება საქართველოში – III

ავტორი: სანდრო მაისურაძე შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირების საფუძვლები საბუღალტრო აღრიცხვა და...

ავტორი: სანდრო მაისურაძე შავი...

გაგრძელება

ბრენდინგი და მისი განვითარება საქართველოში – II

ავტორი: სანდრო მაისურაძე შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირების საფუძვლები საბუღალტრო აღრიცხვა და...

ავტორი: სანდრო მაისურაძე შავი...

გაგრძელება