Let Netflix Run The World

მომხმარებელთა საჭიროებების იდენტიფიცირება საშუალებას აძლევს კომპანიას მიმართოს და დააკმაყოფილოს საჭიროება. მასლოუს მოთხოვნილებების იერარქია იწყება ყველაზე გავრცელებული ფიზიოლოგიური მოთხოვნილებებით, რომლებიც მიჰყვება უსაფრთხოების მოთხოვნილებას, სოციალურ მოთხოვნილებას, პატივისცემისა და ბოლოს თვითგამოხატვცის მოთხოვნილებას. კომპანიის მაქსიმალური მომგებიანობისთვის, მომხმარებელთა ზოგადი საჭიროება უნდა იყოს გამოვლენილი ისე, რომ ბიზნესი ფოკუსირებული იყოს ბაზრის იმ არეალზე, რომელსაც რეალურად სჭირდება საქონელი და მომსახურება.

მასლოუმ გამოავლინა მოთხოვნილებების ხუთი სფერო, რომელსაც განიცდის ადამიანების უმეტესობა.მან აჩვენა, რომ მომხმარებელთა გადაწყვეტილების მიღების პროცესები მოტივირებულია იერარქიის ხუთი დონის რომელიმე საფეხურით,რამდენიმე ფაქტორი, როგორიცაა კულტურული აღზრდა, ვარაუდები და ღირებულებები, მნიშვნელოვან როლს ასრულებს მომხმარებლის პროდუქტის არჩევაში.

მასლოუს იერარქიის ეს „ნაბიჯები“ ასახავს თანამშრომლების საჭიროებებს. უპირველეს ყოვლისა, ბოლოში არსებული მოთხოვნილებები არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და აუცილებელი მოთხოვნილებები, რომლებიც უნდა დაკმაყოფილდეს, სანამ ინდივიდი მიზნად ისახავს მიაღწიოს წარმატებას, რომელიც მოთავსებულია იერარქიის უფრო მაღალ საფეხურზე.

საჭიროებების ეს ხუთი ფენა დაჯგუფებულია სამ კატეგორიად. ქვედა საჭიროებები მიეკუთვნება ძირითადი საჭიროებების კატეგორიას, რომელიც მოიცავს ადამიანის გადარჩენისთვის აუცილებელ საჭიროებებს. ძირითადი საჭიროებები მოიცავს ფიზიოლოგიურ საჭიროებებსა და უსაფრთხოების საჭიროებებს. ფსიქოლოგიური მოთხოვნილებები მოიცავს სიყვარულს, დამოკიდებულებასა და პატივისცემის მოთხოვნილებებს.და ბოლოს, თვითგამოხატულების კატეგორია მოიცავს მოთხოვნილებების საბოლოო საფეხურს, რომელსაც ეწოდება თვითრეალიზაცია. ეს მოთხოვნილებები არ არის ისეთი მნიშვნელოვანი დასაკმაყოფილებელი, როგორც ძირითადი ან ფსიქოლოგიური მოთხოვნილებები, მაგრამ ამ ორი საფეხურის დაკმაყოფილების შემდეგ თვითგამოხატულების კატეგორია ინდივიდს კიდევ უფრო ბედნიერს ხდის.

Netflix-ი არის ინტეგრირებული მარკეტინგული სტრატეგიის ფანტასტიკური მაგალითი. ის არის ინტეგრირებული, მოქნილი და მომხმარებელზე მაქსიმალურად ორიენტირებული შედეგის მისაღწევად. Netflix-ი მიჰყვება მომხმარებელზე ორიენტირებულ მოდელს, რათა უზრუნველყოს უწყვეტი განვითარება. Netflix იყენებს მონაცემებზე ორიენტირებულ და მომხმარებელზე ორიენტირებულ მარკეტინგულ სტრატეგიებს, რომლებიც მუშაობს ციფრულ ეპოქაში. Netflix-ის წარმატება ეყრდნობა მუდმივ ანალიზსა და ოპტიმიზაციას,ზუსტად ამიტომ ის როგორ ყველა სხვა ძიერი კომპანია იყენებს მასლოუს იერარქიის პირამიდას.

Netflix-ი ზრდის სოციალურ ერთიანობას, რითაც ვითარდება ბედნიერებისა და კმაყოფილების ინდექსი. ორგანიზაცია მიმართავს მომხმარებელთა საჭიროებებს მათი ეგოსა და თვითრეალიზაციის მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებით. კულტურული და სოციოლოგიური გავლენა მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ნეტფლიქსის მასალაში, რომლის ყურებას მომხმარებელი ირჩევს პლატფოორმაზე. ოჯახის წევრებს და სხვადასხვა რელიგიურ ან მეგობრულ ჯგუფს ადვილად შეუძლიათ მოიძიონ თავიანთი სეგმენტი.

მარკეტოლოგები ხშირად მარკეტინგული სტრატეგიის ოთხ კლასიკურ მეთოდს იყენებენ,ნეტფლიქსიც მათ შრის მასლოუს იერარქიის საშალებით იყენებს ამ მეთოდს:

  • ბაზარზე შეღწევა
  • ბაზრის განვითარება
  • პროდუქტის განვითარება
  • დივერსიფიკაცია

ნეტფლიქსმა მოახერხა და მისი განსვავებული პროდუქციის საშუალებით შეაღწია ბაზარზე,რის შედეგადაც დაიწყო ბაზრის განვითარება.რა თქმა უნდა,ამ ყოველივეს განვითრება იწვევს კონკურენციას რის გამოც ნეთფლიქსმა დროთა განმავლობაში განავითარა საკუთარი პროდუქცია და დღესდღობით მისი საშუალებით ბაზარი არის დივერსიფიცირებული, რადგან ის მიიჩნევა როგორც ყველაზე ცნობილ, ხარისხიან და უსაფრთო პლატფორმად.

მასლოუს მოდელზე დაყრდნობით, Netflix-ის უნარია ეფექტურად მიმართოს ერთ-ერთ ამ მოტივაციას, რომელიც Netflix-ის წარმატების მთავარი ხელშემწყობი ფაქტორია. Netflix-ი მიმართავს კუთვნილების საჭიროებებს ანუ სოციალურ მოთხოვნილებებს, რადგან შინაარსის გაზიარებით და საყვარელ ადამიანებთან და მეგობრებთან დროის გატარებით, ის აძლიერებს სოციალურ საჭიროებებს, რითაც ზრდის ბედნიერებისა და კმაყოფილების არეალს. თავისი ბუნებით, Netflix-ი ასევე მიმართავს ეგოს (ან პატივისცემის მოთხოვნილებებს) და თვითგამოხატულების საჭიროებებს მასლოუს მოთხოვნილებების იერარქიაში.

მარიამ ხეცურიანი, მარიამ ბარათელი