დურასელი გმირის არქეტიპით

კარლ გუსტავ იუნგის არქეტიპის ერთ – ერთი სახეა გმირი. აღნიშნულ არქეტიპში შემავალი ბრენდები გვხვდებიან როგორც გამარჯვებულები და წარმატებულნი. მათი კომუნიკაციის ტიპური თემებია: გაძლიერება, განსაზღვრა, სიჩქარე და შესრულება. ისინი ხშირად ხაზს უსვამენ იმას, რომ მათ ეფექტურად მიაღწიეს შენი მიზნების შესრულებას. ამასთან, მათი მთავარი სურვილი არის მსოფლიოს გაუმჯობესება.

გმირის არქეტიპული ნიშნით ხასიათდება კომპანია – Duracell.

ამ კომპანიის რეკლამები გამოირჩევა თავდაჯერებულობითა და კონკურენტუნარიანობით. ხშირად მოსჩანს გმირის გამოსახულება, რომელიც ამარცხებს ბოროტებას და იმარჯვებს სიკეთე, სინათლე და დურასელის მომხმარებელი.

იუნგის 12 არქეტიპიდან ერთ – ერთია – მკვლევარი. ამ არქეტიპის არეალი ვრცელდება მრავალ სხვადასხვა კომპანიაზე. მათი ძირითადი მსგავსება არის რისკების შეუშინებლობა, ისინი თამამად დგამენ ნაბიჯებს წინ და არ ეშინიათ წაგების. უყვართ თავისუფლება და სწორედ ამიტომ არიან ისინი სხვადასხვა ბაზრის სათავეებში. ამ არქეტიპის ერთ – ერთი მაგალითია ცნობილი კომპანია – “Jeep”.

ჯიპი ერთგულად ემსახურება თავის მომხმარებელს და ყოველთვის ნაწილია მათი ეპიკური თავგადასავლებისა.

მზრუნველი

სხვა არქეტიპებთან ერთად ჩვენ ვხვდებით მზრუნველ (Caregiver) არქეტიპსაც. მსგავსი ტიპის კომპანიები აქტიურად არიან ჩართულები სხვადასხვა საქველმოქმედო კამპანიებში, ან უფრო ზუსტად, მათი ძირითადი საქმიანობა სწორედ ქველმოქმედება და იმ ადამიანებზე ზრუნვაა,რომელთაც ძალიან უჭირთ. ალბათ ადვილი გამოსაცნობი იქნება, თუ რომელი კომპანიები მიეკუთვნებიან ამ არქეტიპს. ერთ – ერთი ყველაზე მსხვილი მზრუნველი კომპანიაა UNICEF.

შემომქმედი

თუ ბრენდი ყოველთვის ცდილობს რაიმე ინოვაციურის შექმნას, მაშინ ჩვენ ის უნდა მივაკუთვნოთ შემომქმედ არქეტიპს.შემოქმედი ბრენდები კომუნიკაციაში ხაზს უსვამენ თავიანთი წარმოების პროცესს, ხელოსნობას, მხატვრულობას, ინოვაციას, მეწარმეობას, ამასთანავე თვითგამოხატვას.ამ კატეგორიას უამრავი ჩვენთვის კარგად ნაცნობი ბრენდი მიეკუთვნება,ესენია:

 • Samsung
 • Sony
 • Canon
 • HP
 • Apple
 • YouTube
 • Pinterest
 • Instagram

ყველა ისინი კრეატივს გამოხატავენ სხვადასხვა ფორმით. არქეტიპი მათ გარკვეულ „კარმულ“ ძლიერებას ანიჭებს.

რას იწვევს არქეტიპის უქონლობა?

არქეტიპის უქონლობა პროდუქტს, მომხმარებლის მხრიდან სწორი ასოციაციების გამომუშავების, ნამდვილი აღქმისა და ღრმა შემეცნების საშუალებას უკარგავს. არქეტიპი ხშირად პოზიციონირების ბერკეტია.

ამიტომაც არასწორი არქეტიპის მორგების გამო ჩავარდა ფოლკსვაგენის ერთ – ერთი ბრენდი ფაეტონი. მიუხედავად გერმანული კონცერნის დიდი ფინანსური და ტექნოლოგიური ძალმოსილებისა, ფაეტონი აზრს – მოკლებული პროდუქტი იყო, რომელიც გაქრა.

ამ საკითხების ფონზე ჩვენ გვაინტერესებს ქართული ბრენდების არქეტიპების შესწავლა.

 • სანტე
 • ტკბილი ქალაქი
 • მანნა
 • ბადაგონი

და სხვა მრავალი ქართული ბრენდი იქნება ჩვენი შემდეგი კვლევის ობიექტი მათი არქეტიპებით აღჭურვის კუთხით.

 

ავტორები: ხატია მგელიაშვილი, ელენე ჭონიაშვილი
IBSU, მენეჯმენტის და მარკეტინგის პროგრამა