7 რჩევა კერძო პრაქტიკის მარკეტინგის ინვესტიციების ანაზღაურებადობის კოეფიციენტის (ROI) ოპტიმიზაციაზე

მიუხედავად იმისა, რომ კერძო პრაქტიკის მარკეტინგს პაციენტების მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად და საბოლოო შედეგების მხარდასაჭერად განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, მისმა ეფექტურმა გამოყენებამ დიდი დრო და რესურსები შეიძლება წაგვართვას. აი რატომ არის აუცილებელი მიდგომის გამოყენებას, რომელიც თქვენი მარკეტინგული ძალისხმევებისათვის ინვესტიციების რენტაბელობის (ROI) ოპტიმიზაციაში თქვენ ორგანიზაციას დაეხმარება. საბედნიეროდ, არსებობს კონკრეტული ნაბიჯები, რომელიც დაგეხმარებათ. ისინი შვიდ რჩევაშია თავმოყრილი.

  1. გამოიყენეთ მნიშვნელოვანი მონაცემების მიდგომა.

დღეს დღეობით, მომხმარებლების მიერ გამოყენებული ციფრული აპლიკაციების სიმრავლე, მონაცემთა სიჭარბესაც ნიშნავს, რომლის მეშვეობითაც შეგვიძლია მათ მოთხოვნებზე, აგრეთვე შესრულების მიღწევის ყველაზე ეფექტურ გზაზე წარმოდგენის შექმნა. აი, რატომ არის მარკეტინგული ძალისხმევების ოპტიმიზაციისათვის მონაცემთა ეფექტური გამოყენება აუცილებელი. ხელოვნური ინტელექტის და მანქანის სწავლების სულ უფრო ფართო გამოყენებამ მარკეტოლოგებს, მათ ხელთ არსებულ უზარმაზარი მოცულობის მონაცემებში  უკეთ გარკვევის საშუალება მისცა. მათ შეუძლიათ პროგნოზი გააკეთონ – რას ისურვებენ მომხმარებლები და შემდეგ ჯერზე რისი საჭიროება დადგება დღის წესრიგში.

  1. იყავით ინფორმირებულები ადგილობრივ ბაზარის თაობაზე.

მარკეტინგული სტრატეგია, რომელიც პაციენტებამდე ეფექტურად აღწევს, რომლებსაც თქვენი სერვისებიდან მაქსიმალური სარგებელის მიღება შეუძლიათ, დარგში პოტენციალური მომხმარებლების მოთხოვნების აღქმით იწყება. ამ ინფორმაციის მიღების სხვადასხვა მეთოდი არსებობს, როგორიცაა პაციენტზე გენერირებული სამედიცინო მონაცემები (PGHD) და მონაცემთა ანონიმური (დეინტიფიცირებული) ნაკრები, სადაც კონკრეტული რაიონების დემოგრაფიული მახასიათებლებია ასახული. AMG-ში ჩვენი HIPAA-მონაცემთა შეკრების შესაბამისი პროცესი, კონკრეტული პირობების მიხედვით, აუდიტორიის ჩამონათვალის მიღების საშუალებას მოგცემთ.

  1. დეტალიზაცია მონაცემთა ანალიზის დახმარებით.

ყველა ამ მონაცემის შეკრება აუცილებელია, მაგრამ მისი მნიშვნელობის გაგება აუცილებელია. აი, რატომ არის მონაცემების ანალიტიკა ასეთი მნიშვნელოვანი და მძლავრი ინსტრუმენტი, რომელიც უზრუნველყოფს არა მარტო მონაცემების შემკრების ცოდნას, არამედ რა, როდის, სად და როგორ სურს მომხმარებელს და მის კომუნიკაციურ პრეფერენციებს. ასე preferencesი ინფორმაციის მიღების შესაძლებლობა ჯანდაცვის მარკეტინგისათვის სულ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება, განსაკუთრებით მათთვის, ვინც ჯანდაცვის სფეროს ფარგლებში პრაქტიკას მისდევს. ასე, რომ ფასეული მარკეტინგული რესურსები სწორ აუდიტორიაზეა მიმართული.

რა სურთ და რას საჭიროებენ თქვენი პოტენციური მომხმარებლები, ცოდნასთან დამატებით მნიშვნელოვანია მათთან ეფექტური კომუნიკაციის დამყარება – მონაცემთა ანალიზი წარმოდგენას გვაძლევს, თუ რომელ არხებს ანიჭებს პოტენციური მომხმარებლები უპირატესობას. 

  1. თქვენი შედეგები ციფრულ ტექნოლოგიაზე გადადით.

როგორც კი ჩაწვდებით თქვენი რეგიონის დემოგრაფიულ თავისებურებებსა და მოთხოვნებს, აგრეთვე მიზნის მისაღწევად ყველაზე ეფექტურ მეთოდებს, ციფრული მარკეტინგის სტრატეგიის ჩამოსაყალიბლებლად ამ შედეგების გამოყენებას შეძლებთ.

პოტენციურ ოაციენტების შესახებ მეტი ინფორმირებულობა ეფექტური მარკეტინგული გადაწყვეტილებების მიღებაში დაგეხმარებათ – მაგალითად, როგორ მოახდინოთ თქვენი და პოტენციური მოხმარებლების ცალკეულ ჯგუფებად სეგმენტაცია და მათთვის პრიორიტეტულ არხებთან შეთანხმება. როგორც კი ეს მოხდება, შეძლებთ კონკრეტული ციფრული შეტყობინებების, განცხადებების და შეთავაზების შექმნას, ჩამოაყალიბებთ მიზნობრივ მარკეტინგულ სტრატეგიას, რომელიც განზოგადებულ მიდგომასთან შედარებით უკეთესი შედეგებით უზრუნველყოფთ.

  1. დაიწყეთ ციფრული კამპანია.

არსებული ინფორმაციით, ჯანდაცვის თქვენი მარკეტინგული გუნდი შექმნის და დაიწყებს კამპანიას, რომელიც სპეციალურად პერსპექტივებზე, რომლის მიღწევასაც ცდილობთ, მიმართული. მეთოდები შეიძლება შეიცავდეს  კამპანიის ისეთ კომპონენტებს, როგორიცაა ციფრული მედია რეკლამა, საძიებო სისტემებში მარკეტინგი და სოციალურ ქსელებში კონტენტ-მარკეტინგი/რეკლამა.

  1. გაზომეთ თქვენი შედეგები.

როგორც ნებისმიერი ახალი ინიციატივების შემთხვევაში, შედეგების კონტროლი მნიშვნელოვანია. ეს საშუალებას მოგცემთ გაარკვიოთ რა მუშაობს და რა არა, რა უნდა შცვალოთ, რათა გაზარდოთ თქვენი ძალისხმევების ეფექტურობა. ამ კუთხით, შედეგების გასაზომად, კორექტირების საჭიროებაზე ინფორმაციის მისაღებად და ყველა ცვლილების შეტანის შედეგად მუდმივი მონიტორინგის მხარდასაჭერად, აუცილებელია ანალიტიკური მონაცემებით აღჭურვილი მარკეტინგული პლატფორმის გამოყენება.

  1. ეფექტური პარტნიორობის გზით ROI-ის გაზრდა.

კერძო პრაქტიკის მარკეტინგში ROI-ის ოპტიმიზაციის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვან ასპექტს შესაფერისი მარკეტინგული პარტნიორის მოძებნა, რომელიც თქვენ დაგეხმარებათ. AMG ალაბამაში, საკუთარი ინტერნეტ-საიტებით და პუბლიკაციებით ჯანდაცვის მსხვილ აუდიტორიას ფარავს და ჩვენ, კონკრეტული დაავადების პრიზმის შიგნით, ადგილობრივ ბაზარზე უნიკალური ინფორმაციის მისაღებად HIPPA-compliant ინსტრუმენტებს ვიყენებთ.

ამგვარი მიდგომით, მიზნობრივი სოციალური და ციფრული ქსელებით, როგორც ეს ალაბამელი ქირურგ-ორთოპედების შემთხვევაში გაკეთდა, პოტენციურ პაციენტებთან ეფექტური ურთიერთობისათვის, ჩვენი მონაცემების გამოყენებას შევძლებთ.  ციფრული მარკეტინგის მაგალითზე დემონსტრირების მაგალითზე, AMG-მ ალაბამელი ქირურგ-ორთოპედების საბოლოო შედეგებში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა.

 

სტატია მოამზადა ტრეისი ჯონსმა (Tracey Jones)