ტემპერამენტული ჰარმონია ბრენდთან – I

I

External Growth Strategies – გარე ზრდის სტრატეგიები

ტრადიციულად, კომპანიები აანალიზებენ თავიანთ შიდა შესაძლებლობებს და მიზნად ისახავენ მომხმარებელთა ბაზრების შესწავლას ახალი შესაძლებლობების გამოსავლენად, მაგრამ როდესაც ახორციელებენ ინიციატივებს, რომლებიც მიზნად ისახავს შექმნას როგორც ბიზნეს ღირებულება, ასევე საზოგადოების ღირებულება, კომპანიებს სჭირდებათ განსხვავებული საწყისი წერტილი. ეს ამოსავალი წერტილი აერთიანებს სხვადასხვა ინტერესებს, აღქმისა და შესაძლებლობებს.

როგორ იყენებს Procter & Gamble გარე იდეებს შიდა ინოვაციისთვის?

ღია ინოვაციის საკუთარი ვერსიის გამოყენებით, სახელწოდებით Connect + Develop, Procter & Gamble აწვდება გარეგან განვითარებულ ინტელექტუალურ საკუთრებას შიდა ინოვაციების დასაჩქარებლად.

ვნახოთ არის თუ არა ეს უკეთესი გზა ახალი პროდუქტის განვითარებისთვის?

Procter & Gamble’s Connect + Develop  ღია ინოვაციის პროგრამა შეიქმნა იმისათვის, რომ კომპანიის ბიზნეს ინოვაციების ლიდერებმა გაითვალისწინონ გარე ზრდის სტრატეგიები და მრავალი დაინტერესებული მხარის პერსპექტივები.

Proctor & Gamble თავის ვებსაიტზე შემდეგ ინფორმაციას ავრცელებს, რომ “Connect + Develop – ით P&G თანამშრომლობს ინდივიდებთან და კომპანიებთან მთელს მსოფლიოში ინოვაციური იდეებისა და პროდუქტების შესაქმნელად.”

Connect + Develop ინიციატივაა Live Well Collaborative, რომელიც დააარსეს Procter & Gamble-მა და ცინცინატის უნივერსიტეტმა. მისი მიზანია 50-ზე მეტი ბაზრისთვის პროდუქტებისა და სერვისების კვლევასა და განვითარებაში სპეციალიზირება.

Live Well-მა გააერთიანა სხვადასხვა სოციალური აქტორი, მათ შორის Citigroup, ცინცინატის უნივერსიტეტის დიზაინის სკოლა და სინგაპურის მთავრობა, პროდუქტებისა და სერვისების შექმნის მიზნით, რათა დაეხმარონ ხანდაზმულ მოსახლეობას ჯანმრთელობისა და მობილობის საჭიროებებთან დაკავშირებით, Live Well პასუხობს კრიტიკულ დემოგრაფიულ ცვლილებებს.

სამ წელიწადში Live Well-მა შექმნა იდეები, რამაც გამოიწვია რვა ახალი ბიზნეს პროექტი და 20 უნიკალური პროდუქტისა და სერვისის კონცეფცია, რომლებიც შექმნილია ხანდაზმული ადამიანებისთვის ცხოვრების გასაადვილებლად.

„ბიომექანიკური ვირტუალური მოდელირების გამოყენება პროდუქტებისა და შეფუთვის დიზაინისთვის, რომლებიც შეესაბამება ართრიტით დაავადებულთა განსაკუთრებულ საჭიროებებს, კარგი მაგალითია“, წერენ ავტორები ამის შესახებ. „სახელმწიფო-კერძო ღირებულების სინერგიული შექმნის პროცესში ჩართვას ბევრი სარგებელი მოაქვს“, – წერენ ავტორები. „მას შეუძლია ახალი ზრდის სტიმულირება და კომპანიის მოგების გაზრდა.

თუმცა, Procter and Gamble (P&G) მკვეთრად შეცვალა თავისი ინოვაციური მიდგომა ბოლო ათწლეულის განმავლობაში. „Connect+Develop“ ინიციატივა არის P&G-ის ინოვაციური მოდელი, რომელიც სცილდება წმინდა სამომხმარებლო ღირებულების თანაშექმნის ფარგლებს და ვრცელდება უფრო ჰოლისტურ ინოვაციის მოდელზე. ტრადიციულად, კომპანიები, როგორიცაა P&G, ეყრდნობოდნენ შიდა კვლევისა და განვითარების (R&D) ლაბორატორიებს ახალი ინოვაციების შესამუშავებლად.

პლატფორმის საწყისი ეტაპის განმავლობაში P&G-მ გააცნობიერა, რომ მნიშვნელოვანი ინოვაციები მოდის მცირე საშუალო ზომის საწარმოებიდან (SMEs) და ინდივიდებსაც კი სურდათ ლიცენზირებულიყვნენ მათი დაპატენტებული ინოვაციები. Connect+Develop პლატფორმით P&G ქმნის მექანიზმებს, რათა მოიპოვოს მრავალი დაინტერესებული მხარე. P&G-ის Connect+Develop შედეგების ერთ-ერთი მთავარი მაგალითია “Live Well Collaborative”, რომელიც ავითარებს პროდუქტებს ხანდაზმული მოსახლეობისთვის, რომლებიც აქტიურად აერთიანებს მომხმარებლებს, კორპორაციებს და უნივერსიტეტებს. საბოლოო მომხმარებლებმა პირველად იცოდნენ შეზღუდვების შესახებ და შეძლეს გადაწყვეტილებების პოვნა უნივერსიტეტების ექსპერტებთან და P&G-ის ქსელის პარტნიორებთან.

ამგვარად, ამ ნაბიჯით P&G-ის გარე ზრდის ერთ-ერთი სტრატეგია იყო ინოვაციების ერთობლივი შექმნის გავლენა დაინტერესებული მხარეების უფრო ჰოლისტიკური მიდგომაზე და ამით ინოვაციების სისწრაფის და ბაზარზე დროის გაზრდა.

წყარო: https://sloanreview.mit.edu/article/how-procter-gamble-uses-external-ideas-for-internal-innovation/

https://consumervaluecreation.com/

ეკატერინე კოჭლამაზაშვილი, მარიამ ქადაგიძე
ქოუჩი: პროფესორი კახაბერ ჯაყელი