ნავთობის მარკეტინგული და პოლიტიკური სტრატეგია და კორონავირუსი  

ნავთობის ფასები დღეს მსოფლიოს პოლიტიკურ და სამხედრო სტრატეგიებს განსაზღვრავს და...

ნავთობის ფასები დღეს მსოფლიოს ...

გაგრძელება