Coca-cola – ფასწარმოქმნა

ფასწარმოქმნის მთავარი სტრატეგიები კოკა-კოლა კომპანიისთვის

კოკა-კოლას კომპანიის ფასწარმოქმნის სტრატეგიები მრავალფეროვანი და რთულია, რითაც უზრუნველყოფენ ბაზრის დომინირებასა და მომხმარებელთა ერთგულებას. რამდენიმე ძირითადი ფასწარმოქმნის სტრატეგია, რომელსაც კომპანია იყენებს:

 1. პრემიუმ ფასების სტრატეგია: კოკა-კოლა თავისი ბრენდის მაღალი რეპუტაციითა და ხარისხით გამოირჩევა. პროდუქციის მაღალი ფასი ასახავს მის პრემიუმ იმიჯს და ხარისხს, რასაც მომხმარებლები აფასებენ.
 2. გეოგრაფიული დიფერენციაცია: კოკა-კოლა იყენებს განსხვავებულ ფასებს სხვადასხვა რეგიონში, რადგან მომხმარებელთა შემოსავლები და ფასის მგრძნობელობა სხვადასხვაა. ამ სტრატეგიით, კომპანია ადაპტირდება ადგილობრივ ბაზრებთან.
 3. სეზონური ფასდაკლებები: კომპანიისთვის მნიშვნელოვანია პერიოდული აქციები და ფასდაკლებები, განსაკუთრებით სადღესასწაულო სეზონებზე ან განსაკუთრებულ ღონისძიებებზე, რაც ზრდის გაყიდვებს და მომხმარებელთა ინტერესს.
 4. საიმედო ფასდაკლებები: კომპანიის სხვადასხვა პროდუქტებზე პერიოდულად ცხადდება ფასდაკლებები, რაც მიზნად ისახავს ახალი მომხმარებლების მოზიდვას და არსებული მომხმარებლების შენარჩუნებას.
 5. ბაზარზე შესვლის სტრატეგია: ახალ ბაზრებზე შესვლისას კოკა-კოლა ხშირად იყენებს ფასის შემცირების სტრატეგიას, რათა მოიზიდოს მეტი მომხმარებელი და კონკურენციის წინააღმდეგობა შეამციროს. ამის შემდეგ, ფასები თანდათან იზრდება.
 6. პროდუქტების დიფერენციაცია: კოკა-კოლა აწარმოებს სხვადასხვა ზომისა და ტიპის პროდუქტებს, რაც მომხმარებლებს აძლევს არჩევანის შესაძლებლობას მათი ფინანსური შესაძლებლობების შესაბამისად. მაგალითად, მცირე ზომის ბოთლები უფრო იაფია, ხოლო დიდი პაკეტები უფრო ეკონომიური.
 7. ფასების სტაბილურობა: მიუხედავად პერიოდული აქციებისა და ფასდაკლებებისა, კოკა-კოლა ცდილობს შეინარჩუნოს სტაბილური ფასები, რათა მომხმარებლებს ჰქონდეთ მკაფიო წარმოდგენა პროდუქტების ღირებულებაზე.

ამ სტრატეგიების კომბინაციით, კოკა-კოლა უზრუნველყოფს თავის პროდუქტების წარმატებას ბაზარზე და ინარჩუნებს წამყვან პოზიციებს კონკურენტულ გარემოში.

ფასწარმოქმნა კომპანიის Coca-Cola-სთვის დამოკიდებულია მრავალ ფაქტორზე, მათ შორისაა:

 1. წარმოების ხარჯები: შედის ნედლეულის ღირებულება, შრომის ხარჯები, ენერგიის ხარჯები და საწარმოო ხაზების ტექნიკური ხარჯები.
 2. საკონტროლო ხარჯები: მათ შორისაა ლოჯისტიკა, გადაზიდვები და დისტრიბუცია.
 3. მარკეტინგი და რეკლამა: ეს ხარჯები დიდ გავლენას ახდენს საბოლოო ფასზე, რადგან Coca-Cola დიდ თანხებს ხარჯავს ბრენდის პოპულარიზაციაზე.
 4. საფასო პოლიტიკა და კონკურენცია: Coca-Cola-ს ფასები დამოკიდებულია ბაზარზე არსებულ კონკურენციაზე. კომპანია ცდილობს, რომ თავისი პროდუქცია იყოს კონკურენტუნარიანი.
 5. მოგების მარჟა: კომპანია ადგენს საბოლოო ფასს, რათა მიიღოს საკმარისი მოგება.
 6. ბაზრის ფაქტორები: ინფლაცია, ეკონომიკური მდგომარეობა და მყიდველთა გადახდისუნარიანობა ასევე მოქმედებს პროდუქციის ფასზე.

Coca-Cola მუდმივად ამოწმებს და არეგულირებს ფასებს, რათა უზრუნველყოფილ იქნას ოპტიმალური მოგება და ბაზრის წილის შენარჩუნება. დავუშვათ, Coca-Cola-სთვის საჭირო ხარჯები მოიცავს შემდეგ კატეგორიებს:

სრული ხარჯები: $0.20 + $0.09 + $0.04 + $0.10 = $0.43

 1. მოგების მარჟის დამატება

თუ კომპანიას სურს მიიღოს 20% მოგება თითო ბოთლზე:

მოგების მარჟა = 0.20 * $0.43 = $0.086

საბოლოო ფასი = $0.43 + $0.086 = $0.516 ≈ $0.52

შედეგად, საბოლოო ფასი თითო ბოთლზე

ამ გამოთვლებით, თითო ბოთლის საბოლოო ფასი, ხარჯებზე დაფუძნებული მოდელით, იქნება დაახლოებით $0.52.

Volkswagen-ის წარუმატებლობა

Volkswagen-ის წარუმატებლობა მნიშვნელოვანწილად დაკავშირებულია ე.წ. “დიზელგეიტის” სკანდალთან, რომელიც 2015 წელს გაიხსნა. სკანდალის შედეგად გამოვლინდა, რომ Volkswagen-მა დაამონტაჟა სპეციალური პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც ტესტირების დროს ავტომობილების გამონაბოლქვის მაჩვენებლებს ამცირებდა, ხოლო ჩვეულებრივ გამოყენებისას გამონაბოლქვის დონე მნიშვნელოვნად იზრდებოდა.

ამ ფაქტის გამოვლენის შემდეგ, კომპანიას მოჰყვა მრავალი იურიდიული და ფინანსური პრობლემა, ამ ფინანსური პრობლემებიდან თავის დაღწევის მიზნით, კომპანის მოუწევდა, რომ გაეზარდა წარმოების ხარჯები.

 • სასამართლო პროცესები და ჯარიმები: აშშ-ის გარემოს დაცვის სააგენტომ (EPA) და სხვა მარეგულირებელმა ორგანოებმა Volkswagen-ს მილიარდობით დოლარის ჯარიმები დააკისრეს.
 • რეპუტაციის დაკარგვა: კომპანია დადგა სერიოზული რეპუტაციული ზიანის წინაშე, რამაც მომხმარებლების და პარტნიორების ნდობის დაკარგვა გამოიწვია.
 • ფინანსური ზარალი: კომპანიის აქციების ფასი მნიშვნელოვნად დაეცა, რაც ინვესტორების ზარალს მოითხოვდა.
 • მომავლის სტრატეგიის ცვლილება: ამ შემთხვევის შემდეგ, Volkswagen-მა დაიწყო მნიშვნელოვანი ცვლილებები კომპანიის სტრატეგიაში, მათ შორის უფრო დიდ აქცენტს აკეთებს ელექტრომობილებზე და სუფთა ენერგიის წყაროებზე.
 • სკანდალის შედეგად, Volkswagen-ს მოუწია მნიშვნელოვნად შეეცვალა ბიზნეს მოდელი და მართვის სტრატეგია, რათა აღედგინა მომხმარებლების ნდობა და შეენარჩუნებინა კომპანიის მდგრადობა ბაზარზე.

The Coca-Cola Company მუდამ მზად გამოწვევებისათვის!

კოკა-კოლა კომპანია, როგორც დიდი საერთაშორისო კორპორაცია, შეიძლება პერიოდულად შეხვდეს ფინანსურ პრობლემებს, რაც დაკავშირებულია ბაზრის ცვალებადობასთან, კონკურენციასთან ან შიდა მენეჯმენტის საკითხებთან. ფინანსური პრობლემების თავიდან აცილება და მათი გადაწყვეტა მოითხოვს სტრატეგიულ მიდგომებსა და კარგად დაგეგმილ მოქმედებებს.  რამდენიმე გზა, თუ როგორ შეიძლება კოკა-კოლამ დაძლიოს ფინანსური პრობლემები:

1.ხარჯების ოპტიმიზაცია:

 • მომწოდებლების გადახედვა: განიხილონ და გადააფასონ მომწოდებლების კონტრაქტები, რათა შეამცირონ ხარჯები და მიიღონ უკეთესი პირობები.
 • წარმოების ოპტიმიზაცია: შეამცირონ ნარჩენები და გაზარდონ ეფექტურობა წარმოების პროცესებში.
 • მართვის ხარჯების შემცირება: შეზღუდონ ადმინისტრაციული და მენეჯმენტის ხარჯები, მათ შორის მომსახურების ხარჯები.

2. დივერსიფიკაცია:

 • პროდუქტების პორტფელის გაფართოება: შემოიღონ ახალი პროდუქტები ან გაფართოვდნენ ახალ ბაზრებზე, რათა შეამცირონ ფინანსური რისკები და გაზარდონ შემოსავლების წყაროები.
 • გეოგრაფიული დივერსიფიკაცია: შევიდნენ ახალ რეგიონულ ბაზრებზე, სადაც აქვთ ნაკლები კონკურენცია ან მზარდი მოთხოვნა

3. ინოვაცია და ტექნოლოგიები:

 • პროდუქტების ინოვაცია: განავითარონ ახალი გემოები, შეფუთვები ან სერვისები, რომლებიც გააძლიერებს ბრენდს და გაზრდის მომხმარებელთა ჩართულობას.
 • ტექნოლოგიური განვითარება: დანერგონ ახალი ტექნოლოგიები წარმოების, დისტრიბუციისა და მარკეტინგის პროცესებში, რაც გაზრდის ეფექტურობას და შეამცირებს ხარჯებს.

4. ფინანსური მართვის გაუმჯობესება:

 • საოპერაციო ფულის ნაკადის მართვა: უზრუნველყონ სტაბილური ფულის ნაკადები და განიხილონ ფინანსური გეგმა, რომელიც შეამცირებს ფულის ნაკადების პრობლემებს.
 • დავალიანებების შემცირება: შეამცირონ სესხებისა და დავალიანებების დონე, რათა შეამცირონ ფინანსური წნეხი.

5. მარკეტინგული სტრატეგიის გადახედვა:

 • ბრენდის გაძლიერება: გააძლიერონ ბრენდის პოზიციონირება და კომუნიკაცია, რათა მიიზიდონ მეტი მომხმარებელი და შეინარჩუნონ არსებული მომხმარებლები.
 • დიგიტალიზაცია: გამოიყენონ ციფრული მარკეტინგის და გაყიდვების არხები, რათა შეამცირონ მარკეტინგული ხარჯები და გააუმჯობესონ მომხმარებელთა მიღწევა.

6. პარტნიორობები და ალიანსები:

 • სტრატეგიული პარტნიორობები: შექმნან პარტნიორობები სხვა კომპანიებთან, რომლებიც დაეხმარება რესურსების გაზიარებაში და ბაზარზე უფრო ძლიერი პოზიციების მიღებაში.
 • გაერთიანებები და შესყიდვები: განიხილონ სხვა კომპანიების შეძენა ან გაერთიანება, რათა გაზარდონ ბაზრის წილი და შეამცირონ კონკურენცია.

7. სოც. პასუხისმგებლობა და მდგრადი განვითარება:

 • მდგრადი ინიციატივები: დანერგონ ეკოლოგიურად სუფთა წარმოების პროცესები და სხვა მდგრადი ინიციატივები, რაც გაზრდის ბრენდის ღირებულებას და მორგებას გარემოსდაცვით მოთხოვნებზე.
 • სოციალური პასუხისმგებლობა: გააძლიერონ სოციალური პასუხისმგებლობის პროგრამები, რაც გააუმჯობესებს კორპორატიულ იმიჯს და გაზრდის მომხმარებელთა ლოიალობას.

ამ სტრატეგიების კომბინაციით, კოკაკოლა შეძლებს ფინანსური პრობლემების დაძლევას და მტკიცე პოზიციების შენარჩუნებას გლობალურ ბაზარზე.

 

ავტორები: მარიამ ლაშხია, სალომე ნადარაია