ტემპერამენტული ჰარმონია ბრენდთან – II

II

 

სტრატეგიული ალიანსები

(სტრატეგიული ალიანსების შექმნის ანალიზი)

ალბათ გვაინტერესებს, თუ რა საჭიროა სტრატეგიული ალიანსების შექმნა და რაში იყენებენ მას კომპანიები?

სტრატეგიული ალიანსები იქმნება ბაზრის წილის მოსაპოვებლად, სხვა კომპანიების გაძევებისთვის, რესურსების გაერთიანების მიზნით მსხვილი კაპიტალის პროექტებისთვის, მასშტაბის ეკონომიის დამყარებისთვის ან დამატებითი რესურსების მისაღებად.

მარტივად რომ ვთქვათ, სტრატეგიული ალიანსები ქმნიან ღირებულებას:

  • მიმდინარე ოპერაციების გაუმჯობესებისთვის
  • კონკურენტული გარემოს შეცვლის მიზნით
  • ბაზარზე შესვლისა და გასვლის სტრატეგიების გამარტივებისთვის.

აქედან გამომდინარე, გასაკვირი არაა ის ფაქტი, რომ მათი შექმნა კომპანიებსითვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია.

მოდით ვნახოთ, რა სტრატეგიები გამოიყენა ალიანსების შესაქმნელად Procter & Gamble-მა.

 EY და P&G ალიანსი

EY და P&G ეხმარებიან ორგანიზაციებს, მიაღწიონ წარმოების უფრო მაღალ დონეებს მიწოდების ჯაჭვის ოპერაციების სტრატეგიის გაუმჯობესებით მათი ბიზნესის ზრდისა და ოპტიმიზაციის მიზნით. მათი 10+ წლიანი ურთიერთობის განმავლობაში შექმნეს 400-ზე მეტი ჭკვიანი ქარხანა 15 მილიარდი აშშ დოლარის დანაზოგით.

უდავოა ის ფაქტი, რომ მიწოდების ჯაჭვისა და წარმოების სრულყოფილების პროგრამებში მიმდინარე ინვესტიციების მიუხედავად, კომპანიები იბრძვიან მდგრადობის მისაღწევად თავიანთ შესრულებასა და პროდუქტიულობაში. EY-მ და P&G-მ გააერთიანეს თავიანთი მიწოდების ჯაჭვი და წარმოების ბრწყინვალების შესაძლებლობები, რათა მნიშვნელოვნად განსხვავებულ მიდგომას მიაღწიონ, მიწოდების ჯაჭვის გაუმჯობესებულ შესრულებას და წარმოების საიმედოობის უფრო მაღალ დონეებს.

  • გაუმჯობესებული წარმოების საიმედოობა

P&G-ის ინტეგრირებული სამუშაო სისტემები (IWS) არის წარმოების საიმედოობის გაუმჯობესების, ხარჯების შემცირებისა და პროდუქტიულობის ამაღლების საშუალება. IWS არის მუშაობის დამაბრკოლებელი გზა, რომელიც ეფუძნება ორ ძირითად პრინციპს:

  • მისწრაფება ნულოვანი დანაკარგებისკენ
  • 100 % იანი თანამშრომელთა საკუთრება
  • მიწოდების ჯაჭვის თავიდან ბოლომდე სინქრონიზაცია

P&G-ის მიწოდების ქსელის ოპერაციები (SNO) არის ინსტრუმენტებისა და გამაძლიერებლების საკუთრების ნაკრები, რომელიც გთავაზობს ინტეგრირებულ მიდგომას მიწოდების ჯაჭვის ტრანსფორმაციისთვის. მეთოდოლოგია ვრცელდება მომწოდებლიდან მომხმარებელზე და იძლევა ინტეგრირებულ მიდგომას მიწოდების ჯაჭვის დაგეგმვის, სასაწყობო, ლოჯისტიკის და მომხმარებელთა მომსახურების მიმართ.

EY და P&G ალიანსი აერთიანებს IWS და SNO შესაძლებლობებს EY-ის მიწოდების გლობალურ ჯაჭვთან და წარმოების მუშაობის გაუმჯობესების გამოცდილებასთან და P&G სერტიფიცირებულ კონსულტანტებთან, რათა დაეხმარონ კლიენტებს მდგრად გაუმჯობესებაში თავიანთ წარმოებაში და გარდაქმნან მიწოდების ჯაჭვი თავიდან ბოლომდე.

ჭკვიანი ქარხანა

ჭკვიანი ქარხანა შეიძლება დაეხმაროს მწარმოებლებს დინამიურ, ციფრულ სამყაროში მუშაობის გაუმჯობესებაში.

რაც უფრო ღრმავდება ციფრული შეფერხება, მით უფრო ფართოვდება და ძლიერდება მწარმოებლებზე ზეწოლა, რათა მიაღწიონ და შეინარჩუნონ მუშაობის უფრო მაღალ დონეს. მწარმოებლებმა იციან, რომ მათ უნდა შეცვალონ თავიანთი ოპერაციები, რათა კონკურენცია გაუწიონ და გაზარდონ გაყიდვები მომავალ წლებში ჭკვიანი ქარხანა კი არის გზა ამ მომავლისკენ.

ჭკვიანი ქარხანა არის გარემო, რომელშიც კიბერ-ფიზიკური სისტემები აკონტროლებენ ქარხნის ფიზიკურ პროცესებს, უზრუნველყოფენ ანალიზს და ავტომატიზირებენ ან მხარს უჭერენ კონტროლს და გადაწყვეტილების მიღებას წარმოების ეფექტურობის გასაუმჯობესებლად. აღჭურვილობის საერთო ეფექტურობის (OEE) გაზრდით, ჭკვიან ქარხანას შეუძლია მწარმოებლებს დაეხმაროს შემოსავლების გაზრდაში და კაპიტალის ინვესტიციების გადადებაში. მას ასევე შეუძლია გააუმჯობესოს სამუშაო ძალის პროდუქტიულობა და მორალი და არსებითად შეამციროს საოპერაციო ხარჯები.

 SNO

SNO გთავაზობთ ნოუ-ჰაუს ყოვლისმომცველ კომპლექტს, რომელიც შერწყმულია დადასტურებულ ტრანსფორმაციის მეთოდოლოგიასთან, რათა დააჩქაროს ინტეგრირებული მიწოდების ჯაჭვის ტრანსფორმაცია დაგეგმვის, დისტრიბუციის, ლოჯისტიკისა და მომხმარებელთა მომსახურების მასშტაბით. ის მოიცავს:

  • მიწოდების ჯაჭვის ფონდები, რომლებიც უზრუნველყოფენ მიწოდების SNO პროცესების ძირითად საფუძვლებს, მათ შორის ორგანიზაციულ დიზაინს, სამუშაო სისტემებს და ძირითად სამუშაო პროცესებსა და როლებს;
  • მოწინავე ინსტრუმენტები და ავტომატიზაცია, რომელიც გთავაზობთ ინოვაციურ ტექნიკას არსებული სამუშაო პროცესების გასაუმჯობესებლად ან ავტომატიზაციისთვის.
  • Run-to-Target (RTT) ტრანსფორმაციის ამაჩქარებელი უზრუნველყოფს განლაგების მეთოდოლოგიას სწრაფი შედეგების მისაღწევად და მდგრადი ცვლილებების შესაქმნელად სამუშაო ძალის გაძლიერებით.

ასევე, EY გამოაცხადა გაფართოებულ ალიანსი P&G-თან, რათა გარდაექმნა და აეშენებინა მიწოდების ჯაჭვის გამძლეობა COVID-19 პანდემიის დროს და მის ფარგლებს გარეთ.

ალიანსი უზრუნველყოფდა აქტივების ფართო კომპლექტს და სტრუქტურირებული განლაგების მეთოდოლოგიას.

იგი უზრუნველყოფდა დადასტურებულ ცოდნაზე წვდომას მიწოდების ჯაჭვის პროცესებში, რათა დაეხმაროს კომპანიებს გადახედონ თავიანთ მომავალს.

მიწოდების ჯაჭვის დღევანდელი სწრაფად ცვალებად ეკოსისტემაზე უკეთ რეაგირებისთვის, EY გამოაცხადა გაფართოებულ ალიანსი Procter & Gamble-თან (P&G), რათა უზრუნველყო მიწოდების ჯაჭვის შესაძლებლობების ფართო სპექტრი, რომელიც შექმნილია ბიზნესის უპრეცედენტო გამოწვევებისა და ბაზრის შეფერხებისთვის COVID-19-ის პანდემიის შედეგად.

EY გუნდებისა და P&G-ის მიწოდების ჯაჭვის ინდუსტრიის ხელმძღვანელობის დიფერენცირებული მიდგომა სთავაზობდა დაჩქარებულ ტრანსფორმაციას, წამყვანი შესაძლებლობების უზრუნველსაყოფად. „ახლა უფრო მეტად, ვიდრე ოდესმე, კომპანიებს სჭირდებათ ბოლომდე ხილვადობა, რათა უზრუნველყონ მიწოდების ჯაჭვის მდგრადობა, მართონ ხარჯები და სისწრაფე, რათა გაუმკლავდნენ COVID-19 კრიზისის ეფექტებსა და შემდგომ ბიძგებს“ – ეს იყო მთავარი მიზანი და ამ მიზანს მათმა გაერთიანებულიმა ალიანსმა წარმატებით მიაღწია.

წყარო: https://www.ey.com/en_in/alliances/pg

ეკატერინე კოჭლამაზაშვილი, მარიამ ქადაგიძე IBSU