ბრენდინგი და მისი განვითარება საქართველოში – V

ავტორი: სანდრო მაისურაძე
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი,
ბიზნესის ადმინისტრირების საფუძვლები
საბუღალტრო აღრიცხვა და აუდიტი

ხელმძღვანელი: პროფესორი კახაბერ ჯაყელი

ბრენდის იდენტურობის პრიზმა

ჯინ-ნოელ კაპფერერის ბრენდის იდენტურობის პრიზმას გააჩნია ექვსი მახასიათებელი, სამ-სამი თითოეულ მხარეს. პრიზმის ზედა ელემენტები წარმოადგენს მარკეტოლოგს, ხოლო ქვედა წარმოადგენს მომხმარებელს. რაც უფრო თვალსაჩინოს ხდის მათ შორის არსებულ კავშირს. პრიზმის მარცხენა და მარჯვენა მხარე წარმოადგენს მახასიათებლის ინტერნალიზაციის ან გარეგნობის დონეს.

ფოტო 7 The Brand Identity Prism

ბრენდის იდენტურობის პრიზმა მოიცავს: ფიზიკურობას, პერსონალურობას, ურთიერთობას, კულტურას, მომხმარებელთა ასახვას და მომხმარებელთა თვითგამოსახულებას. რა თქმა უნდა მე სათითაოდ განვსაზღვრავ პრიზმის მოცემულ ფრაგმენტებს. მოდით განვიხილოთ ისინი სკრუპულოზურად.

ფიზიკურობა-ეს არის ბრენდის ხელშესახები ფიზიკური მახასიათებლები. ეს ბრენდის ელემენტი მოიცავს ისეთ რაღაცეებს, როგორიცაა ლოგოები, ფერები, ფორმები და სხვა ბრენდის აქტივები, რომლებიც მტკიცედ არის დაკავშირებული თქვენს ბრენდთან მომხმარებლების გონებაში.

პერსონალურობა-ეს არის ბრენდის ხასიათი და პიროვნული თვისებები, როგორიცაა გართობის მოყვარული, ბედნიერი და სათამაშო, პატიოსანი და კეთილი და ა.შ. ეს ელემენტი ხშირად გადმოცემულია ბრენდის ხმით, მაგრამ ბრენდის დიზაინის აქტივები ასევე მნიშვნელოვან როლს ასრულებს.

ურთიერთობა-ეს არის დიდი, წარმოადგენს ბრენდის ურთიერთობას თავის აუდიტორიასთან ან მის მომხმარებლებთან. რას ელოდება მომხმარებელი ბრენდისგან იმ პროდუქტებისა და მომსახურების მიღმა, რომელსაც ის გვთავაზობს? მომხმარებელთა დიდი მომსახურება, საოცარი გამოცდილება და გარანტირებული ხარისხი, რომელსაც თან ახლავს უვადო გარანტია, მხოლოდ რამდენიმე მაგალითია.

კულტურა– ეს არის ბრენდის იდენტობის განუყოფელი ნაწილი.მარტივ ენაზე,რომ ვთქვათ თქვენს ბრენდს უნდა შეუქმნათ კულტურა, რომელიც დაწერს ისტორიას და შემდეგ აი ეს ისტორია და კულტურა გახდება ის, რაც მომხმარებლებში ნდობის ფაქტორს აღძრავს.

მომხმარებელთა ასახვა– ეს არის მომხმარებელთა აღწერა.ანუ როგორ გამოიყურება სამიზნე აუდიტორია, ან ბრენდის იდეალური მყიდველი? ბრენდების უმეტესობას აქვს რამდენიმე განსხვავებული მყიდველის პერსონალი, მაგრამ ჩვეულებრივ ყველას ჰყავს გამორჩეული და მომგებიანი მყიდველები- ანუ ერთგული მომხმარებლები.უფრო მეტად სწორედ ამ სამიზნე მყიდველს უნდა მიმართონ ბრენდებმა თავიანთი შეტყობინებებით და არა ნაკლებსავარაუდო მყიდველებს.

მომხმარებელთა თვითგამოსახულება-ეს არის სამიზნე მომხმარებლის მისწრაფებები, მიზნები და მათი ქცევების ბიჰევირისტული განსაზღვრა.

ალბათ გაგიჩნდათ კითხვა თუ რა სარგებელი აქვს ბრენდის იდენტურობის პრიზმას? უპირველეს ყოვლისა, ბრენდის იდენტურობის პრიზმა აიძულებს ბრენდებს დივერსიფიკაციული კონსისტენტურობით იფიქრონ სხვადასხვა მახასიათებლებზე, რომლებიც ქმნიან მათი ბრენდის იდენტურობას. ბრენდის იდენტურობის პრიზმის დიაგრამის იმპლემენტაციის პროცესის გავლა გვაძლევს სასარგებლო ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ შეიძლება გაიზარდოს ან შემცირდეს ბრენდის ღირებულება სხვადსხვა ასპექტის გამო.

ბრენდის იდენტურობის პრიზმა გთავაზობთ ინფორმაციულ ილუსტრაციას თქვენი ბრენდის იდენტურობის (ნორმატიული აღქმა) და თქვენი ბრენდის იმიჯს შორის (პოზიტიური აღქმა). თუ თქვენი ბრენდის იდენტურობა და თქვენი ბრენდის სურათი ურთიერთსინქრონიზებულია, დროა შეისწავლოთ ბრენდის ასპექტები თქვენს პრიზმაში და დაიხვეწოთ ისეთ სფეროებში, სადაც ნაკლებად ხართ ეფექტიანი.

საცალო ბრენდინგი

როდესაც შედიხართ ნებისმიერ მაღაზიაში ან სხვა საცალო ქსელში, მის ფიზიკურ გარეგნობას აქვს სპეციფიკური სახე ამ ბრენდისთვის.სწორედ ეს არის საცალო ბრენდირება პრაქტიკაში. დიზაინის მიზანმიმართული არჩევანი, როგორიცაა განლაგება, განათების მოწყობილობები, დეკორაცია, დაკრული მუსიკა, ჩვენების მოწყობილობები და იატაკის ტიპიც კი, ყველა საგულდაგულოდ უნდა იყოს შერჩეული, რათა შეიქმნას ცოცხალი ბრენდის გამოცდილება ყველა მყიდველისთვის, რომელიც შემოდის მაღაზიაში ან სხვა სახის საცალო ქსელში. ფსიქოლოგიურ ენაზე რომ ვთქვათ საცალო ბრენდინგი ეფემერულად ეფუძვნება მიგების ნორმას, ანუ მოლოდინს,რომ კომპანიას გაწეული სამსახური(დიზაინის და სხვა ფიზიკური ინდიკატორების მოდიფიცირება) უკან დაუბრუნდება(მეტი მომხმარებელი ეყოლება). სწორედ მსგავსი რეციპროკულობა ქმნის საცალო ბრენდინგს.

საცალო ბრენდირება აუცილებელია ნებისმიერი ბიზნესისთვის, რომელიც მუშაობს ფიზიკურ ადგილას. იმისათვის, რომ მყიდველები დაინტერესდნენ და შემოვიდნენ თქვენს ობიექტზე,საცალო ვაჭრობამ უნდა გააძლიეროს თავისი ბრენდინგი და მათი მაღაზიები აქციოს გამოცდილებად,ისტორიად და ფენომენალურ ადგილად, სადაც მყიდველებს დაბრუნება არაერთხელ მოუნდებათ. ამ ტიპის ბრენდინგის კოორდინირებული მიმართულებით განვითარება პირდაპირპროპორციულად გაზრდის თქვენი ბრენდის მომხმარებელთა ექსტენსიურობასაც.