ბრენდინგის პრინციპები

კომპანია „Google”-ის ესეს პირველ ნაწილში აღწერილი გვქონდა მისი დაარსების ისტორია , მისი პროდუქტები, ასევე მისი მარკეტინგული სტრატეგიები და რომელ მნიშვნელოვან კომპანიებთან თანამშრომლობს მაგრამ ჩვენ რაც მთვარი იყო არ გვქონდა პროდუქტიის მნიშვნელობის 5 დონე და შევეცდებით ამ ესეში მოგიყვეთ მასზე.

ესეში განხილული იქნება:

 • პროდუქტის მნიშვნელობის 5 დონე
 • დაგეგმარების სამი მოდელი
 • მომხმარებელზე ორიენტირებული ბრენდის კაპიტალის განსაზღვრა „CBBE
 • ურთიერთობა ბრენდსა და მომხმარებელს შორის

Google”-ის როგორც პროდუქტის მნიშვნელობის 5 დონე

Google, როგორც პროდუქტი და კომპანია, უზრუნველყოფს სხვადასხვა დონის ღირებულებას თავის მომხმარებლებს და უფრო ფართო ეკოსისტემას. აქ მოცემულია ხუთი დონის მნიშვნელობა, რომელსაც Google გთავაზობთ:

 • სარგებელის ძირითადი დონე- ინფორმაციის მოძიება: თავის ძირითად, Google არის საძიებო სისტემა, რომელიც მომხმარებლებს ეხმარება ინტერნეტში ინფორმაციის მოძიებაში. ის გთავაზობთ ინფორმაციის სწრაფად და ეფექტურად მოძიების ფუნდამენტურ ღირებულებას ვებ – გვერდის უზარმაზარი ექსპანსიდან. ეს მოიცავს ვებ გვერდებს, სურათებს, ვიდეოებს, სიახლეებს და სხვა. Google-ის ძიების ფუნქციონირება მისი ყველაზე ძირითადი და აუცილებელი შეთავაზებაა.
 • პროდუქტის საერთო დონე-პროდუქტიულობის ინსტრუმენტები: Google გთავაზობთ პროდუქტიულობის ინსტრუმენტების კომპლექტს, როგორიცაა Google Docs, Sheets, Slides და Forms. ეს ინსტრუმენტები მომხმარებლებს სთავაზობს ღირებულებას ერთობლივი დოკუმენტის შექმნისა და რედაქტირების საშუალებით რეალურ დროში, უფასო ღრუბლოვანი საცავი Google Drive- ის საშუალებით და ელ.ფოსტით შეუფერხებელ ინტეგრაციას Gmail– ის საშუალებით. ეს ინსტრუმენტები განსაკუთრებით ღირებულია ინდივიდებისა და ბიზნესისთვის, რომლებიც ცდილობენ გაამარტივონ თავიანთი სამუშაო პროცესი და ეფექტურად ითანამშრომლონ.
 • პროდუქტის მოსალოდნელი დონე-სარეკლამო პლატფორმა: Google-ის სარეკლამო პლატფორმა, Google Ads, ბიზნესს ღირებულებას სთავაზობს, რაც მათ საშუალებას აძლევს მიაღწიონ სამიზნე აუდიტორიას მიზნობრივი სარეკლამო კამპანიების საშუალებით. ეს საშუალებას აძლევს ბიზნესს ეფექტურად შეუწყოს ხელი მათ პროდუქტებსა და სერვისებს და ეს არის Google- ის შემოსავლის მნიშვნელოვანი წყარო. რეკლამის განმთავსებლებს შეუძლიათ მიაღწიონ პოტენციურ მომხმარებლებს სიზუსტით, რაც მაქსიმალურად ზრდის მათი რეკლამის დახარჯვის ღირებულებას.
 • პროდუქტის გაფართოებული დონე-რუკები და ნავიგაცია: Google Maps მომხმარებლებს აწვება სხვადასხვა სერვისებს, მათ შორის დეტალურ რუქებს, შემობრუნების ნავიგაციას და ადგილმდებარეობაზე დაფუძნებულ სერვისებს. ეს ღირებულება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მოგზაურებისთვის, მგზავრებისთვის და ბიზნესისთვის. Google Maps ასევე გთავაზობთ ღირებულებას ადგილობრივ ბიზნესს Google My Business-ის ინტეგრაციის გზით, რაც მათ საშუალებას აძლევს მართონ თავიანთი ონლაინ ყოფნა და ჩაერთონ მომხმარებლებთან.
 • პროდუქტის პოტენციური დონეხელოვნური ინტელექტი და მანქანური სწავლება: Google დიდ ინვესტიციას ახორციელებს AI და მანქანური სწავლების კვლევაში და ამ ძალისხმევის შედეგები ინტეგრირებულია სხვადასხვა პროდუქტებში. მაგალითად, Google Photos იყენებს AI- ს ფოტოების ავტომატურად ორგანიზებისა და კატეგორიზაციისთვის. Google ასისტენტი გთავაზობთ ხმის გააქტიურებულ დახმარებას. Google-ის AI კვლევა და პროგრამები უზრუნველყოფს ღირებულებას მომხმარებლებისთვის ტექნოლოგიის უფრო ხელმისაწვდომი, ინტუიციური და პერსონალიზებული გაკეთებით.

ღირებულების ეს ხუთი დონე აჩვენებს, თუ როგორ მოიცავს Google-ის პროდუქტები და სერვისები ფართო სპექტრს, ძირითადი ინფორმაციის მოძიებიდან დაწყებული მოწინავე AI-ზე ორიენტირებული გადაწყვეტილებებით, რაც ემსახურება ინდივიდების, ბიზნესისა და მთლიანად საზოგადოების საჭიროებებს.

 დაგეგმარების სამი მოდელი

 • Google-ის ბრენდის პოზიციონირების მოდელი აღწერს, თუ როგორ უნდა ჩამოყალიბდეს ბაზარზე, მომხმარებელთა გონებაში კონკურენტული უპირატესობა;
 • ბრენდის რეზონანსული მოდელი აღწერს, თუ როგორ უნდა იქნეს გამოყენებული კონკურენტული უპირატესობები და შეიქმნას ინტენსიური, აქტიური ურთიერთობები ბრენდების მომხმარებლებთან; და
 • ბრენდის ფასეულობის ჯაჭვის მოდელი აღწერს, თუ როგორ უნდა შეფასდეს მარკეტინგის პროცესის ღირებულება, ლოიალური კლიენტების და ძლიერი ბრენდების შექმნის ხარჯები და ინვესტიციები.

Google-ის ბრენდის პოზიციონირების მოდელი ასახავს სტრატეგიებსა და ელემენტებს, რომლებსაც კომპანია იყენებს მომხმარებელთა გონებაში კონკურენტული უპირატესობის დასადგენად და შესანარჩუნებლად. აქ მოცემულია Google- ის ბრენდის პოზიციონირების მოდელის ძირითადი კომპონენტები:

 1. მისია და ხედვა: Google-ის მისიაა “მსოფლიოს ინფორმაციის ორგანიზება და საყოველთაოდ ხელმისაწვდომი და სასარგებლო გახადოს”. ეს მისია ასახავს ვალდებულებას, რომ მომხმარებლებს მიაწოდონ ინფორმაცია, რაც აყალიბებს Google- ის აღქმას, როგორც ცოდნას და ინფორმაციულ რესურსს.
 2. მომხმარებელზე ორიენტირებული მიდგომა: Google დიდ ყურადღებას ამახვილებს მომხმარებლის გამოცდილებაზე და უზრუნველყოფს მისი სერვისების მარტივად გამოყენებას, საიმედო და ეფექტურს. მომხმარებელზე ორიენტირებული ეს მიდგომა ხელს უწყობს Google- ის, როგორც ბრენდის შექმნას, რომელიც ზრუნავს მის მომხმარებლებზე და მათ საჭიროებებზე.
 3. ინოვაცია: Google ცნობილია ინოვაციებით, როგორც საძიებო ტექნოლოგიის, ასევე სხვადასხვა პროდუქტების თვალსაზრისით. ინოვაციების ეს მუდმივი დევნა Google- ს ათავსებს, როგორც მოაზროვნე და უახლეს კომპანიას, რაც აუცილებელია ტექნიკურ ინდუსტრიაში.
 4. მომსახურების ხარისხი: Google-ის ვალდებულება მაღალი ხარისხის სერვისების მიწოდებაზე, ძიების შედეგებიდან პროდუქტიულობის ინსტრუმენტამდე, ხელს უწყობს მომხმარებლებთან ნდობისა და სანდოობის დამყარებას. ზუსტი და საიმედო ინფორმაციის თანმიმდევრულად მიწოდება აძლიერებს Google-ის ბრენდის პოზიციონირებას.
 5. მონაცემთა კონფიდენციალურობა და უსაფრთხოება: მონაცემთა კონფიდენციალურობისა და უსაფრთხოების შესახებ შეშფოთებით, Google დიდ ყურადღებას ამახვილებს მომხმარებლის მონაცემების დაცვაზე. მონაცემთა უსაფრთხოებისა და კონფიდენციალურობის ეს ვალდებულება ხელს უწყობს ნდობის დამყარებას, Google- ის პოზიციონირებას, როგორც ბრენდს, რომელიც პატივს სცემს და იცავს მომხმარებლის ინფორმაციას.
 6. Global Reach: Google-ის გლობალური ყოფნა და მრავალი ენისა და კულტურის მხარდაჭერა ხელს უწყობს მის პოზიციონირებას, როგორც ბრენდს, რომელიც ხელმისაწვდომია მთელ მსოფლიოში.
 7. რეკლამა და მონეტიზაცია: მიუხედავად იმისა, რომ არ არის დაპირისპირების გარეშე, Google-ის სარეკლამო პლატფორმა (Google Ads) მისი შემოსავლის მნიშვნელოვანი ნაწილია. ის Google- ს ათავსებს, როგორც ძვირფას პლატფორმას ბიზნესისთვის, რათა ეფექტურად მიაღწიოს სამიზნე აუდიტორიას.
 8. პარტნიორობა და ეკოსისტემა: Google-ის სტრატეგიული პარტნიორობა და მისი სერვისების ინტეგრირება უფრო ფართო ეკოსისტემაში (მაგ., Android, Google Workspace) ხელს უწყობს მომხმარებლის შეუფერხებელი გამოცდილების შექმნას და Google-ის შექმნას, როგორც ყოველდღიური ცხოვრების განუყოფელ ნაწილს მრავალი მომხმარებლისთვის.
 9. მრავალფეროვნება და ინკლუზია: Google-ის ძალისხმევა, ხელი შეუწყოს მრავალფეროვნებას და ჩართვას სამუშაო ძალისა და პროდუქტის შეთავაზებებში, ხელს უწყობს ბრენდის პოზიციონირებას, როგორც ინკლუზიურ და სოციალურად პასუხისმგებელ კომპანიას.
 10. აზრის ლიდერობა: Google ინვესტიციას ახორციელებს აზროვნების ლიდერობაში ბლოგების, კვლევითი პუბლიკაციებისა და საჯარო ღონისძიებების საშუალებით ინფორმაციის გაზიარებით. ეს პოზიციონირებს კომპანიას, როგორც უფლებამოსილებას ტექნიკურ და ინფორმაციულ სფეროებში.

არსებითად, Google-ის ბრენდის პოზიციონირების მოდელი აგებულია ნდობის, ინოვაციების, მომხმარებელზე ორიენტირებული და საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობის კონცეფციების გარშემო. ეს ელემენტები ერთობლივად აყალიბებენ Google-ის კონკურენტულ უპირატესობას მომხმარებელთა გონებაში, რაც აძლიერებს მის პოზიციას, როგორც წამყვან ტექნოლოგიურ და საინფორმაციო კომპანიას.

ურთიერთობა ბრენდსა და მომხმარებელს შორის:

Google-ის ბრენდსა და მის კლიენტებს შორის ურთიერთობა, რომლებიც, პირველ რიგში, რეკლამის განმთავსებლები და ბიზნესები არიან, რომლებიც იყენებენ Google-ის სარეკლამო სერვისებს, მნიშვნელოვანი და მრავალმხრივია. ეს ურთიერთობა გადამწყვეტია Google-ის ბიზნეს მოდელისა და წარმატებისთვის. აქ მოცემულია Google ბრენდსა და მის კლიენტებს შორის ურთიერთობის რამდენიმე ძირითადი ასპექტი:

 1. სარეკლამო პლატფორმა: Google-ის შემოსავლის ძირითადი წყარო მოდის მისი სარეკლამო სერვისებიდან, მათ შორის Google Ads-დან. კლიენტები იყენებენ Google-ის სარეკლამო პლატფორმას Google-ის მფლობელობაში არსებულ სხვადასხვა პლატფორმაზე რეკლამების შესაქმნელად, მართვისა და ჩვენების მიზნით, როგორიცაა Google Search, YouTube და Google Display Network. ეს პლატფორმა საშუალებას აძლევს ბიზნესს მიაღწიოს სამიზნე აუდიტორიას და ხელი შეუწყოს მათ პროდუქტებსა და სერვისებს.
 2. კლიენტის წარმატება: Google ინვესტიციას ახორციელებს თავისი კლიენტების წარმატებაში. ის უზრუნველყოფს ინსტრუმენტებს, რესურსებს და მხარდაჭერას, რათა დაეხმაროს კლიენტებს მათი სარეკლამო კამპანიების ოპტიმიზაციაში. Google-ის ინტერესი მისი კლიენტების წარმატების მიმართ ნდობასა და ერთგულებას ამყარებს..
 3. მონაცემები და ანალიტიკა: Google კლიენტებს აწვდის მნიშვნელოვან მონაცემებს და ანალიტიკას, რათა დაეხმაროს მათ მიიღონ ინფორმირებული გადაწყვეტილებები მათი სარეკლამო სტრატეგიების შესახებ. კლიენტებს შეუძლიათ წვდომა მიიღონ მონაცემებზე რეკლომის, აუდიტორიის შეხედულებების და სხვა. მონაცემებზე დაფუძნებული ეს მიდგომა აძლიერებს სარეკლამო კამპანიების ეფექტურობას.
 4. ბრენდის უსაფრთხოება და ხარისხი: Google იღებს ზომებს ბრენდის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად შინაარსის მონიტორინგით და რეკლამების მავნე ან შეუსაბამო შინაარსთან ერთად. ეს ხელს უწყობს კლიენტების ბრენდების რეპუტაციისა და მთლიანობის დაცვას.
 5. ინოვაცია და ტექნოლოგია: Google მუდმივად ახორციელებს ინვესტიციებს სარეკლამო ტექნოლოგიასა და ინოვაციაში. ეს სარგებელს მოუტანს კლიენტებს უახლესი სარეკლამო ინსტრუმენტებისა და გადაწყვეტილებების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფით, მათ შორის მანქანური სწავლებისა და AI-ზე ორიენტირებული რეკლამის მიზანმიმართულობით.
 6. ნდობა და სანდოობა: Google-ის ბრენდი ასოცირდება ნდობასთან და სანდოობასთან. კლიენტები ხშირად ირჩევენ Google- ს, როგორც მათ სარეკლამო პარტნიორს, ბრენდის რეპუტაციის გამო საიმედოობისა და ეთიკური ბიზნეს პრაქტიკის გამო.
 7. Global Reach: Google-ის ფართო გლობალური მიღწევა უზრუნველყოფს, რომ კლიენტებს შეუძლიათ აუდიტორიის სამიზნე როგორც ადგილობრივად, ასევე საერთაშორისო დონეზე. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია გლობალური მომხმარებელთა ბაზის მქონე ბიზნესისთვის.
 8. პერსონალიზაცია და სამიზნე: Google კლიენტებს სთავაზობს შესაძლებლობას მოირგონ თავიანთი სარეკლამო კამპანიები და დაამიზნონ კონკრეტული დემოგრაფია, ინტერესები და ქცევები. მარცვლოვანების ეს დონე საშუალებას აძლევს კლიენტებს ეფექტურად მოარგონ თავიანთი შეტყობინებები.
 9. კავშირი და კომუნიკაცია: Google ინარჩუნებს კლიენტებთან კომუნიკაციის ღია არხებს. კლიენტებს შეუძლიათ უკუკავშირისა და წინადადებების მიწოდება, ხოლო Google ხშირად აკეთებს განახლებებს და გაუმჯობესებას მის სარეკლამო სერვისებზე კლიენტის შეყვანის საფუძველზე.
 10. გრძელვადიანი პარტნიორობა: ბევრი ბიზნესი აშენებს გრძელვადიან პარტნიორობას Google-თან, რომელიც შეიძლება შეიცავდეს ანგარიშის ერთგულ მენეჯერებს და მხარდაჭერას. ეს ხელს უწყობს თანამშრომლობისა და ურთიერთგაგების გრძნობას.

მოკლედ, Google-ის ბრენდსა და მის კლიენტებს შორის სარეკლამო ეკოსისტემაში ურთიერთობა ემყარება ნდობას, მონაცემებზე დაფუძნებულ გადაწყვეტილებების მიღებას, კლიენტის წარმატების მხარდაჭერას და ინოვაციურ ტექნოლოგიაზე წვდომას. ეს ურთიერთობა ცენტრალურია Google- ის ბიზნეს მოდელისა და იმ ბიზნესის წარმატებისთვის, რომლებიც რეკლამირებას უწევენ Google- ის პლატფორმების საშუალებით.

 • მომხმარებელზე ორიენტირებული ბრენდის კაპიტალის განსაზღვრა „CBBE

CBBE, როგორც წესი, ნიშნავს “მომხმარებელზე დაფუძნებული ბრენდის კაპიტალს”, რომელიც არის მარკეტინგული კონცეფცია, რომელიც შემუშავებულია კევინ ლეინ კელერის მიერ. CBBE წარმოადგენს დიფერენციალურ ეფექტს, რომელიც ბრენდის ცოდნას აქვს მარკეტინგზე მომხმარებელთა რეაგირებაზე. ეს არის გზა, რომ გავიგოთ და გავზომოთ ის ღირებულება, რომელსაც ბრენდი ფლობს მომხმარებელთა გონებაში.

Google, ისევე როგორც მრავალი სხვა კომპანია, იყენებს ბრენდის კაპიტალის პრინციპებს ბრენდის იმიჯის შესაქმნელად და შესანარჩუნებლად. Google-ის ბრენდის კაპიტალი ეფუძნება სხვადასხვა ფაქტორს, მათ შორის მის რეპუტაციას, მომხმარებლის გამოცდილებას, პროდუქტებსა და სერვისებს და მომხმარებელთა აღქმას.

Google-ის CBBE მოიცავს იმას, თუ როგორ აღიქვამენ მომხმარებლები ბრენდს, ასოციაციებს, რომლებიც მათ ქმნიან, მათი ერთგულება Google-ის პროდუქტებისა და სერვისების მიმართ და მათი ბრენდის საერთო კმაყოფილება. Google-ის წარმატება ბრენდის ძლიერი კაპიტალის შენარჩუნებაში არის მომხმარებლებთან თანმიმდევრული და პოზიტიური ურთიერთქმედების შედეგი, მაღალი ხარისხის სერვისების მიწოდება და მუდმივად ინოვაცია ტექნიკურ ინდუსტრიაში.

სტუდენტები:საბა მოსიაშვილი
ნუგზარ ლობჟანიძე
ლექტორი:პროფესორი კახაბერ ჯაყელი