M&M’s ახალი პროდუქტის განვითარების ძირითადი ეტაპები

იდეების გენერირება: ეს ეტაპი მოიცავს  იდეების შეგროვებას პოტენციური ახალი M&M პროდუქტებისთვის. იდეები შეიძლება მოდიოდეს მომხმარებელთა შეხედულებებიდან, ბაზრის ტენდენციებიდან, კონკურენტების ანალიზიდან ან შიდა ინოვაციური ინიციატივებიდან.

იდეის გაანალიზება: იდეების გენერირების შემდეგ ისინი ფასდება და ანალიზდება მათი მიზანშეწონილობის, ბაზრის პოტენციალის შესაფასებლად, ბრენდის ღირებულებებთან შესაბამისობაში და კომპანიის შესაძლებლობებში ჯდება.

კონცეფციის შემუშავება და გადამოწმება: პერსპექტიული იდეები შემდგომში ვითარდება პროდუქტის დეტალურ კონცეფციებად. ეს კონცეფციები ასახავს პროდუქტის მახასიათებლებს, სარგებელს, სამიზნე ბაზარს და პოზიციონირებას. ვერიფიკაცია გულისხმობს კონცეფციის ტესტირებას მომხმარებლებთან გამოკითხვების, ფოკუს ჯგუფების ან კვლევის სხვა მეთოდების მეშვეობით მათი ინტერესისა და აღქმის შესაფასებლად.

მარკეტინგული სტრატეგიის განვითარება: ამ ეტაპზე ყალიბდება ახალი პროდუქტის მარკეტინგული სტრატეგია. ეს მოიცავს სამიზნე ბაზრის განსაზღვრას, პროდუქტის მომხმარებელთა გონებაში პოზიციონირებას, ფასების სტრატეგიების შემუშავებას და სარეკლამო აქტივობების დაგეგმვას.

ბიზნესის ანალიზი: საფუძვლიანი ბიზნეს ანალიზი ტარდება ახალი პროდუქტის ფინანსური სიცოცხლისუნარიანობის შესაფასებლად. ეს მოიცავს ხარჯების შეფასებას, შემოსავლების პოტენციალის პროგნოზირებას, კონკურენტული ანალიზის ჩატარებას და პოტენციური რისკების შეფასებას.

პროდუქტის განვითარება: კონცეფციის დამტკიცების და ბიზნეს საქმის დადასტურების შემდეგ, პროდუქტის განვითარების რეალური პროცესი იწყება. ეს ეტაპი მოიცავს პროდუქტის დიზაინს, პროტოტიპების შემუშავებას, ფორმულირების დახვეწას, ხარისხისა და უსაფრთხოების ტესტირებას და შეფუთვისა და ბრენდინგის ელემენტების დასრულებას.

კომერციალიზაცია: პროდუქტის განვითარების წარმატებით დასრულების შემდეგ, ახალი M&M პროდუქტი მზად არის კომერციალიზაციისთვის. ეს გულისხმობს წარმოების მასშტაბირებას, სადისტრიბუციო არხების დაგეგმვას, მარკეტინგული კამპანიების განხორციელებას და პროდუქტის ბაზარზე გაშვებას.

შეჯამება ეს ეტაპები წარმოადგენს სისტემურ მიდგომას ახალი პროდუქტის განვითარებისადმი M&M-ში, რაც უზრუნველყოფს პროდუქტების საგულდაგულოდ დაგეგმვას, შემუშავებას და გაშვებას მომხმარებლის მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად და ბიზნეს მიზნების მისაღწევად.

M&M’s, შოკოლადის ტკბილეულის ბრენდი, რომელიც დიდი ხანია არის მთავარი საკონდიტრო ნაწარმის ბაზარზე, რომელიც იპყრობს მომხმარებელთა გულებსა და გემოვნებას მთელს მსოფლიოში. თუმცა, ტკბილეულის ინდუსტრიის კონკურენტულ ლანდშაფტში, M&M-ის წინაშე დგას შესანიშნავი კონკურენტები, რომლებიც იბრძვიან ბაზრის წილისა და მომხმარებლის ყურადღებისთვის.  ჩვენ განვიხილავთ რამდენიმე ძირითად კონკურენტულ ბრენდს, რომლებიც გამოწვევას უქმნიან M&M-ის დომინირებას და გავაანალიზებთ მათ სტრატეგიებსა და პოზიციონირებას.

Reese’s Pieces არის M&M’s-ის ერთ-ერთი მთავარი კონკურენტი. ცნობილია თავისი არაქისის კარაქით სავსე ცენტრით და ცოცხალი ნარინჯისფერი ფერით, Reese’s Pieces გთავაზობთ უნიკალურ გემოს, რომელიც განასხვავებს მას M&M-ის ტრადიციული შოკოლადის ტკბილეულისგან. ბრენდმა გამოიყენა თავისი ასოციაცია საყვარელ Reese’s Peanut Butter Cups-თან, რათა შექმნას ერთგული მიმდევრები და გააფართოვდეს.

Skittles წარმოადგენს განსხვავებულ, მაგრამ თანაბრად დიდ გამოწვევას M&M’s-ისთვის. M&M-ის შოკოლადზე ორიენტირებული შეთავაზებებისგან განსხვავებით, Skittles გთავაზობთ ხილის არომატიზებულ საღეჭი კანფეტებს, რომლებიც დაფარულია ფერადი გარსით. თავისი მხიარული ბრენდინგით და მრავალფეროვანი არომატის ასორტიმენტით, Skittles მიმართავს ახალგაზრდა დემოგრაფიულ ადამიანებს. მიუხედავად იმისა, რომ M&M’s დომინირებს შოკოლადის კატეგორიაში, Skittles წარმოადგენს კონკურენტულ ვარიანტს მომხმარებლებისთვის, რომლებიც ეძებენ ხილის გემოს ტკბილეულს.

Nestlé Smarties, პოპულარული მრავალ საერთაშორისო ბაზარზე, გთავაზობთ M&M’s-ის კიდევ ერთ ალტერნატივას. M&M’s-ის კონცეფციის მსგავსად, Smarties არის ფერადი ტკბილეულით დაფარული შოკოლადები, რომლებიც ხელმისაწვდომია სხვადასხვა ფერებში და არომატებში. მიუხედავად იმისა, რომ სმარტებს შეიძლება არ ჰქონდეთ გლობალური აღიარების ისეთივე დონე, როგორიც M&M’s-ს, მათ ჰყავთ ლოიალური მიმდევრები რეგიონებში.Nestlé-ის ვრცელი სადისტრიბუციო ქსელი და მარკეტინგული ძალისხმევა აქცევს Smarties-ს, როგორც კონკურენტულ არჩევანს მომხმარებლებისთვის, რომლებიც ეძებენ მხიარულ და არომატულ ტკბილეულს.

მიუხედავად იმისა, რომ M&M’s რჩება დომინანტურ ძალად ტკბილეულის ინდუსტრიაში, მას ემუქრება მკაცრი კონკურენცია რამდენიმე შესანიშნავი ბრენდისგან. კლასიკური შოკოლადის კონკურენტებიდან, როგორიცაა Reese’s Pieces, ხილის ალტერნატივებამდე, როგორიცაა Skittles და საერთაშორისო კონკურენტები, როგორიცაა Nestlé Smarties, კონკურენცია მრავალფეროვანი და დინამიურია. ბაზარზე ლიდერობის შესანარჩუნებლად M&M’s-მა უნდა გააგრძელოს ინოვაციები, განასხვავოს თავისი შეთავაზებები და მოერგოს მომხმარებლის პრეფერენციების შეცვლას. საბოლოო ჯამში, ტკბილეულის ბილიკზე ბრძოლას მოიგებს ბრენდი, რომელსაც შეუძლია საუკეთესოდ დაიპყროს მომხმარებელთა გული, გონება და გემოვნების რეცეფტორები მთელს მსოფლიოში.

ელენი თეოდორიდუ, მია გორგიაშვილი