კომპანია “ნატახტარის” ფასწარმოქმნა

ავტორი: მარიამ ყავლაშვილი, ლიანა ელიბეკიანი

 

დღესდღეობით კომპანიების უმრავლესობა უპირისპირდება ულმობელ და სწრაფადცვალებად ფასწარმოქმნის გარემოს. ცნობილია, რომ თითქმის ყველა კომპანია მკვეთრად ამცირებს ფასებს, რაც ზიანს აყენებს მათ მოგებას, მაგრამ არც ფასების შემცირებაა გამოსავალი, რადგან ტყუილუბრალოდ ფასების შემცირებამ შესაძლოა მიგვიყვანოს მოგების დაკარგვასთან და კონკურენტებთან ფასების საზიანო ომთან. კომპანია,,ნატახტარი“ მიჰყვება იმ ლოზუნგს, რომ უნდა გაყიდონ ფასეულობით და არა ფასით“. ისინი მყიდველებს არწმუნებენ, რომ შეძლებისდაგვარად შემცირებული ფასების სანაცვლოდ ისინი მიიღებენ მაღალ ფასეულობებსა და მაღალი სტანდარტებით დამზადებულ პროდუქციას. საბოლოოდ ჩვენმა კომპანიამ ის იპოვა საბოლოო ფასი, რომელმაც კომპანიას საშუალება მისცა მიეღო სამართლიანი მოგება მყიდველის მიერ იმ ფასეულობის შეძენით, რომელსაც თავად ქმნის. კომპანია „ნატახტარისთვის“ ფასი მხოლოდ ფულის რაოდენობაა, რომელსაც მყიდველი ჩვენი პროდუქციის სანაცვლოდ იხდის, რადგან ვთვლით, რომ მაღალი ფასის დადებით ჩვენ დავკარგავთ ჩვენს ერთგულ მომხმარებელს და ჩვენს პროდუქტს საზოგადოების უმეტესი ნაწილისთვის ხელმიუწვდომელს გავხდით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქტი უმრავლესობისთვის საყვარელი და გამორჩეულია, რადგან უმეტესობას ეძლევა საშუალება ხელმისაწვდომი ფასის მეშვეობით მათი დაგემოვნების.

ბრენდის პირამიდა:

  1. დიფერენცირებულობა – ბრენდის პირამიდის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაწილი. მასში იგულისხმება ბრენდის იდენტურობა, მისი ცნობადობა თუ რამდენად კარგად და სწორად შეუძლია მომხმარებელს აღიქვას და გაიხსენოს ბრენდი. აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანია ცნობადობის შემქმნელი რეკლამა, რომლის გაკეთებისას კომპანიამ ბიუჯეტიც არ უნდა დაზოგოს. ამ დავალებას კომპანია „ნატახტარმა“ წარმატებით გაართვა თავი. ამაზე მეტყველებს ის ფაქტი, რომ დღეს საზოგადოების უმეტეს ნაწილს ძალიან კარგად ახსოვს ნატახტარის ლიმონათის ერთ-ერთი ცნობილი რეკლამა, რომელშიც გამოყენებულია სიმღერა „რა დილა თენდება“.
  2. პირამიდის შემდეგი ფენა მოიცავს ხარისხსა და იმიჯს. კომპანია „ნატახტარის“ პროდუქცია გამოირჩევა სტაბილური ხარისხით, პატიოსნებით, კვალიფიციური კადრითა და თანამედროვე ტექნოლოგიით. ის მუდამ ცდილობს მომხმარებელს მიაწოდოს უფრო მეტი ფასეულობა, ვიდრე ამას კომპანიის კონკურენტები აკეთებენ. აქედან გამომდინარე ის ინარჩუნებს საკუთარ იმიჯსა და ხარისხს.
  3. პირამიდის მომდევნო საფეხური მოიცავს ბრენდის გასამართლებას, ანუ როგორ მიიღება საზოგადოებაში გადაწყვეტილება ამა თუ იმ პროდუქტის შეძენისას. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ „ნატახტარის“ პროდუქციას მოიხმარს ყველა განურჩევლად სქესის, ასაკის თუ შემოსავლის რაოდენობისა. ასევე მეტად საყურადღებოა ის ფაქტიც, რომ „ნატახტარის“ პროდუქცია მაღალი ხარისხითა და დიდი ნდობით სარგებლობს მომხმარებლებში.
  4. პირამიდის ბოლო ფენა კი რეზონანსია. რეზონანსი არის გრძნობებისა და მდგრადობის გამომწვევი საფეხური, რომელიც დაფუძვნებულია ბრენდის ფასეულობაზე. ამ ფენის მიზანია შეინარჩუნოს ბრენდის ცნობადობა და მომხმარებლების დადებითი განწყობა კომპანიისა და მის მიერ წარმოებული პროდუქციის მიმართ. „ნატახტარი“ ამ დავალებას წარმატებით ართმევს თავს, რადგან დღეს იგი ბაზარზე წარმოდგენილია საქართველოში ყველაზე პოპულარული ქართული წარმოების ლუდითა და ლიმონათით.

ყველასთვის ცნობილია, რომ ინტერნეტი, კორპორაციული ქსელები და უმავთულო კომუნიკაციები ერთმანეთს აკავშირებს გამყიდველსა და მყიდველს ისე როგორც არასდროს. სწორედ ამ მიზნით შეიქმნა „ნატახტარის“ სოციალური გვერდი, რომელსაც 60000-ზე მეტი გამომწერი ჰყავს. ისინი თვალყურს ადევნებენ ჩვენს მიერ გაომქვეყნებულ სიახლეებს. ვებ-გვერდის მეშვეობით ვცდილობთ უშუალო კონტაქტი დავამყაროთ ჩვენს მყიდველთან, რაც მეტად გამჭვირვალეს გაგვხდის.

მიუხედავათ იმისა, რომ არსებულ გარემოში, ფასწარმოქმნა არის რიგით პირველი პრობლემა, რომელიც გააჩნია ბევრ მარკეტინგის აღმსრულებელს, მიგვაჩნია, რომ კარგად ვუმკლავდებით მას. ჩვენ არ ვცდილობთ მაღალი ფასით გამოვაჩინოთ ჩვენი პროდუქციის მაღალი ხარისხი, არამედ პირიქით დაბალი ფასით ვცდილობთ მაქსიმალურად მივცეთ ყველას იმის საშუალება, რომ გაეცნონ ხარისხსა და ნამდვილ გემოს. „ნატახტარისთვის“, მოგებასთან ერთად, მნიშვნელოვანია მომხმარებელი, რის გამოც მაქსიმალურად ითვალისწინებს მათ სხვადასხვა მოთხოვნილებებს.

ფასის დაწესებამდე ჩვენმა კომპანიამ შეიმუშავა პროდუქტის რეალიზაციის სტრატეგია. კომპანიამ შეარჩია მიზნობრივი ბაზარი და იქ დაიმკვიდრა ადგილი. ასევე ფასის შესახებ გადაწყვეტილებები კოორდინირებული იყო პროდუქტის დიზაინთან, დისტრიბუციასთან და სტიმულირებასთან. რა თქმა უნდა ხარჯები წარმოადგენენ იმ მინიმალურ ზღვარს, რომლის ქვევითაც ფასის დაწესება არ შეუძლია კომპანიას. ვითვალისწინებთ იმასაც, რომ ჩვენს მიერ დაწესებულმა სხვადასხვა ფასმა შესაძლოა მიგვიყვანოს სხვადასხვა დონის მოთხოვნამდე და ყურადღებას ვაქცევთ ფასის ელასტიურობას. ჩვენ დავაწესეთ ფასი, რომელიც დაფარავს როგორც პროდუქტის წარმოების, დისტრიბუციის და გაყიდვის ხარჯებს, ასევე მოიტანს მოგებას გაწეული ძალისხმევისა და რისკისათვის. გარდა ფიქსირებული დანახარჯებისა, კომპანია მუდამ აკონტროლებს ცვლად დანახარჯებსაც, რომელთა მეშვეობითაც დგინდება მთლიანი დანახარჯები. რა თქმა უნდა ეს ყოველივე მენეჯმენტმა გადაწყვიტა თუ ვის უნდა დაეწესებინა ფასები.

საბოლოო ჯამში, რა თქმა უნდა მომხმარებელი იღებს გადაწყვეტილებას არის თუ არა მართებული პროდუქტის ფასი. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ფასწარმოქმნის გადაწყვეტილება სხვა მარკეტინგული კომპლექსის გადაწყვეტილებებთან ერთად, ორიენტირებული უნდა იყოს მყიდველზე, რადგან როდესაც მომხმარებლები ყიდულობენ პროდუქტს, ისინი რაღაცა ფასეულობას (ფულს) ცვლიან სხვა ფასეულებაში რათა მიიღონ შეძენილი პროდუქტის ქონისა და გამოყენებისაგან სათანადო სარგებელი. სწორედ ამას ემსახურება ჩვენს მიერ ჩატარებული კვლევებინ და ღონისძიებები. ჩვენ გვსურს ყოველი ჩვენი მომხმარებელი იყოს კმაყოფილი როგორც ჩვენი პროდუქტის ხარისხით, ასევე მისი ფასითაც.