ადამიანები

გონიერი ადამიანი (ლათ. Homo sapiens) — პრიმატების სახეობა, მისანი, ჰომინიდების...

გონიერი ადამიანი (ლათ. Homo sa...

გაგრძელება

ბუნება

ბუნება (ლათ. natura, ბერძ. φύσις) — მატერიალური სამყარო, მსოფლიო, მთელი...

ბუნება (ლათ. natura, ბერძ. φύσ...

გაგრძელება

გრძნეული

გონიერი ადამიანი, ჯადოქარი, მისანი, მომხიბლავი, მომაჯადოებელი....

გონიერი ადამიანი, ჯადოქარი, მი...

გაგრძელება